preloder

Granturi oferite într-o competiție în domeniul antreprenorial de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Studenții din cadrul celor 11 facultǎți ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) sunt invitaţi să participe la competiţia „Scale Up@SAS TUIASI”, adresată ligilor din universitate.

Competiţia de granturi studenţeşti este prima activitate din cadrul proiectului FDI 2020 „Antreprenori SMART ȋn SAS TUIASI” a cărui obiectiv general este consolidarea ecosistemului antreprenorial din universitate prin integrarea tehnologiei SMART în procesul de formare şi prin colaborarea cu structurile similare din alte universităţi, respectiv cu comunitatea de afaceri.

„Prin activităţile ce urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului SMART în SAS@TUIASI, se doreşte, pe de o parte, replicarea anuală a unor competiţii în cadrul universităţii, de exemplu START YOUR BUSINESS@TUIASI care se va afla la cea de-a treia ediţie în acest an, precum şi alinierea activităţilor SAS TUIASI la strategia asumată pentru următoarea perioadă de transformare SMART a universităţii, dezvoltarea cursului de Antreprenoriat pentru M-Learning App. fiind doar un exemplu”

a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI

Proiectul de anul acesta urmăreşte creşterea accesibilităţii studenţilor la ofertele de formare antreprenorială prin intermediul noilor tehnologii, precum şi dezvoltarea colaborării cu structurile similare din cadrul altor universităţi prin networking cu membrii SAS-urilor din universităţile respective.

„Prin competiţia «Scale Up@SAS TUIASI» studenţii sunt încurajaţi să conceapă şi să-şi asume activitatea de promovare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din TUIASI şi a activităţilor ce urmează să se desfăşoare în cadrul proiectului, în comunitatea academică şi locală. Fiecare dintre echipele situate pe primele trei locuri va avea la dispoziție un grant pentru campania de promovare, iar responsabilii acestora, vor fi angajaţi în echipa de implementare a proiectului”

a subliniat conf. univ. dr. ing. Cristiana Istrate, preşedintele consiliului executiv al SAS – TUIASI, care este şi director al proiectului
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.