loader image

Importantă întâlnire în cadrul Alianței Europene INGENIUM: se pun bazele creării unei entități legale, recunoscută în toate cele 10 țări de unde provin universitățile membre

Reprezentanții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au participat la cel de-al doilea eveniment din seria „10 days of INGENIUM”, organizat la două dintre universitățile membre ale alianței INGENIUM, din care face parte și Politehnica ieșeană. Studenții, profesorii și cercetătorii TUIASI au participat între 5 și 9 februarie 2024 la Universitatea din Creta, Grecia, și între 12 și 16 februarie 2024 la Munster Technological University, din Cork, Irlanda. Totodată, în Irlanda a avut loc și prima întâlnire a rectorilor celor 10 universități membre ale Alianței INGENIUM, de la momentul debutului proiectului, ianuarie 2023.

Evenimentul „10 days of INGENIUM” este un brand al alianței universităților europene cu același nume și presupune o suită de evenimente care au loc, pe rând, la fiecare dintre instituțiile de învățământ superior membre. Sunt implicați studenți, profesori, cercetători, personal administrativ, care petrec cinci zile la o universitate și încă cinci la o altă universitate. Manifestarea este gândită să aibă loc de două ori pe an, având ca elemente centrale, pentru studenți, o școală de vară și, respectiv, o școală de iarnă.

La ultima întâlnire, de la Cork, Irlanda, delegația TUIASI a fost condusă de rectorul universității, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, participând și prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector al TUIASI, prof. univ. dr. ing. Nicolae Lucanu, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațiilor, șef lucrări dr. ing. Adriana Bujor, de la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor (DIMA), psihologul Mihaela Cojan și cinci dintre studenții universității de la ciclul de licență.

La întâlnirea din Creta au participat zece studenți ai TUIASI, cinci de la master, cinci de la doctorat, avându-l ca mentor pe prof. univ. dr. ing. Nicanor Cimpoeșu, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. Din delegație au mai făcut parte și conf. univ. dr. ing. Cătălin Dosoftei și studentul Gabriel Chiriac, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, care au reprezentat TUIASI la Staff Academy din cadrul INGENIUM.

Alături de aceștia au mers în Creta și șef lucrări dr. ing. Dragoș Chitariu, de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, conf. univ. dr. ing. Alexandra Blaga, de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, și prof. univ. dr. ing. Marius Pîslaru, de la DIMA.

„Întâlnirea membrilor INGENIUM Aliance Council (IAC) a reunit la Munster Technological University din Cork rectorii sau președinții universităților implicate în acest proiect. Aceste întâlniri sunt anuale și urmăresc stabilirea strategiei pe termen imediat, anul curent, și pe un termen care va depăși, sperăm, durata acestui prim proiect. Discuțiile principale s-au axat în jurul modalității de înființare a unei instituții comune cu personalitate juridică, care să respecte legislația existentă în fiecare dintre cele zece țări și care să poată să ofere diplome și certificate absolvenților, să poată să ofere competențe profesionale și științifice, să poată asigura și certifica calitatea activităților desfășurate în comun în cele zece universități”

a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI

Viziunea alianței pe termen lung este de a deveni o entitate legală recunoscută în toate cele zece țări, care să nu fie localizată într-o țară anume, ci să funcționeze la nivel european. Este o perspectivă ambițioasă, spre care s-au făcut deja primii pași: doar două alte alianțe europene au mai reușit acest deziderat.

„Structura acestei «legal entity», care reprezintă obiectivul principal al proiectului, va fi rezultatul armonizării legislației care guvernează universitățile. De asemenea, în cadrul reuniunii IAC am susținut ferm că implicarea rectorilor sau președinților universităților în derularea proiectului trebuie să fie evidentă, că avem datoria și posibilitatea prin poziția pe care o ocupăm să susținem membrii INGENIUM Steering Committee, răspunzători direct de implementarea sa, și să punem presiune, în cel mai bun sens al cuvântului, pe introducerea în fiecare comunitate a direcțiilor de acțiune specifice INGENIUM, adecvate atingerii obiectivelor dorite”

a mai punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval

În cadrul celor zece zile petrecute la universitățile din Grecia și Irlanda, cadrele didactice și cercetătorii au participat la paneluri specifice, discutând felul în care poate fi aprofundată colaborarea între toți membrii. Are loc inclusiv un schimb de experiență constant, în structurile de conducere și guvernanță a alianței, din care fac parte și reprezentanți ai studenților.

„În acest eveniment se întâlnesc pentru cinci zile studenții de la licență, iar în celelalte cinci zile studenții de la masterat și doctorat, iar fiecare grup de studenți are un mentor de la fiecare universitate în parte. Pe lângă aceste activități de provocare profesională, studenții au activități specifice: cele pentru tinerii de la licență sunt axate pe antreprenoriat, iar pentru cei de la masterat și doctorat sunt axate pe partea științifică, de interdisciplinaritate și cercetare”,

a punctat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relațiile internaționale la TUIASI

La „10 days of INGENIUM” se întâlnesc și grupuri de lucru, formate din membri de la toate universitățile, care au ca rol obținerea de progrese în crearea alianței în straturile ei profunde, dincolo de evenimentele organizate la comun. Etapa următoare este dezvoltarea unor programe de studiu în comun și creșterea numărului de mobilități ale studenților și cadrelor didactice între universitățile membre.

„A fost primul eveniment organizat de MTU, s-a înscris în seria evenimentelor fanion de tip «10 zile de INGENIUM», a fost o participare foarte numeroasă din partea tuturor universităților membre ale alianței, s-au trasat diferite direcții strategice de dezvoltare, s-a pus în discuție, de exemplu, căutarea de fonduri pentru lansarea unui satelit al Alianței în spațiu. A avut loc și un «hackathon» pe teme de cybersecurity, iar în echipa câștigătoare a fost și un student de la TUIASI”

a punctat prof. univ. dr. ing. Nicolae Lucanu

În Irlanda, după momentul plantării copacului INGENIUM, care va deveni tradițional la fiecare universitate membră a alianței, studenții TUIASI au fost cei care au preluat ștafeta de la colegii lor. Asta pentru că următoarea întâlnire, din 20 – 24 mai, va avea loc la TUIASI: Junior Summer School, urmată apoi de o deplasare între 26 și 31 mai la University of Rouen Normandy, din Franța.

„De la prima victorie la ultima îmbrățișare, totul a fost grozav! Alianțele sunt mult mai puternice decât suma tuturor membrilor, iar INGENIUM începe să devină o universitate fără granițe. Aceste cinci zile au fost începutul unei experiențe pe care o voi ține minte toată viața”,

a spus Andrei Valeriu Coșa, student al TUIASI care a participat la deplasarea din Irlanda
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.