loader image

In memoriam: prof. univ. dr. ing. Corneliu Oniscu

Motto: când moare un profesor, se închide o bibliotecă

Strălucit formator de generaţii de ingineri chimişti, prof. univ. dr. ing. Corneliu Oniscu, născut la 12 septembrie 1937, la Mahmudia-Tulcea, a absolvit cursurile Facultăţii de Chimie Industrială, a Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Secţia Tehnologia Compușilor Organici, în anul 1961. În anul 1970 își susține teza de doctorat în domeniul  sintezei derivaţilor sulfonamidaţi ai acizilor ariloxi-alchil carboxilici. A parcurs succesiv toate treptele didactice, de la asistent la profesor (1990).

În anul 1990 devine conducător de doctorat, îndrumând peste 20 de teze în  domeniul Ştiinţe inginereşti şi Biotehnologie. În perioada 1990-2005 a fost şeful Catedrei de Industrii Organice, din Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului şi membru al Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Prof. Corneliu Oniscu a onorat disciplinele de Tehnologia produselor farmaceutice, Biotehnologie, Medicamente de biosinteză, Produse naturale, Înnobilarea produselor de origine animală și vegetală, Reactoare și utilaje specifice.

În anul 1978 publică, la Editura Tehnică,  „Tehnologia Produselor de Biosinteză” primul tratat de biotehnologie din țară, lucrare reper pentru acest domeniu. Perseverent și vizionar va fonda, în 1990, prima specializare de Inginerie Biochimică din ţară. Alături de colaboratori va dezvolta acest domeniu de vârf al științei, elaborând lucrări de referință pe plan național și internațional.

Chimia și Tehnologia Medicamentelor, publicată în 1988, devine manualul tuturor facultaților de inginerie chimică din țară.

Spirit dinamic, receptiv la nou, va pune bazele studiilor de master, prin specializările Produse Naturale și Cataliză Ecologică.

Prof. univ. dr. ing. Corneliu Oniscu a desfăşurat o prodigioasă activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul sintezei de medicamente şi produselor biologic active, concretizată în peste 180 titluri, dintre care 10 tratate şi 72 de brevete, precum şi în 65 granturi şi contracte de cercetare, o bună parte cu aplicare industrială. 

În activitatea de cercetare ştiinţifică, care vizează sinteze de medicamente cu acţiune asupra sistemului nervos central, biostimulatori, studiul proceselor de biosinteză şi separare a produselor biologic active, se remarcă o serie de tehnologii şi brevete aplicate industrial, medaliate la Saloane internaţionale de Inventică. 

Profesorul Corneliu Oniscu este inventatorul Romener, primul medicament românesc ca formulă și tehnologie, cu acțiune energizantă asupra sistemului nervos central. 

În colaborare cu străluciți medici și farmaciști a inventat Cicatrolul, medicament deosebit de activ în infecțiile provocate în arsuri.

Rezultate deosebit de valoroase a obținut în domeniul biostimulatorilor pentru culturi agricole, ASFAC fiind biostimulator produs pe scară industrială, utilizat cu precădere în cultura sfeclei de zahăr.

Pentru remarcabilele cunoștințe inginerești a fost solicitat să rezolve numeroase probleme tehnice și tehnologice, colaborările cu întreprinderile din industria chimică punându-şi amprenta şi asupra disciplinelor pe care le susţinea în faţa studenţilor.  

Merituoasa activitate ştiinţifică a fost recunoscută pe plan naţional şi internaţional prin numeroase distincţii: Ordinul „Merit de l`Invention”-Bruxelles 1997; 12 Medalii de aur şi argint obţinute la Saloanele Mondiale de Inventică şi Transfer Tehnologic de la Bruxelles, Geneva, Novi-Sad, Chişinău; 12 Medalii de aur la Saloanele Naţionale de Inventică; premiul Preprint Pioneer Chem Wev 2001; Diploma de Excelenţă şi Medalia „Gheorghe Asachi” Universitatea Tehnică Iaşi 2003; Diploma de Excelenţă şi Medalia „Gr.T.Popa” Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, 2002; Medalia „Petru Movilă” 2004; Medalia de Aur Henry Coandă 1998.

    Pentru iniţierea şi dezvoltarea domeniului ingineriei biochimice şi remarcabile rezultate didactice și științifice, în anul 2002 Președintele României îi decernează Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

Participant activ în comunitatea academică, prof. univ. dr. ing. Corneliu Oniscu a fost membru în Comisia de Stat pentru acordarea titlurilor științifice a Republicii Moldova, Colegiul de redacție al revistei Roumanian Biotechnological Letters (fondator), Editorial Board in American Biographical Institute şi Colegiul de redacție al revistei Journal of Balkan Ecology. 

A susținut cursuri la Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa din Iași, unde a avut o contribuție majoră la fondarea Facultății de Bioinginerie Medicală. 

La Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad s-a implicat în iniţierea domeniului Ingineria produselor alimentare, susţinând o serie de cursuri.

A contribuit activ la dezvoltarea relaţiilor cu Universitatea Tehnică din Chişinău, susţinând prelegeri sau ca membru în comisii de doctorat. 

Înainte de toate, Profesorul Corneliu Oniscu  a fost inginer, profesie pe care a iubit-o și a promovat-o cu mândrie, profesie bazată pe legile științei. Aceasta i-a marcat toată viaţa și i-a dat credibilitate, tărie și siguranță.

Mentor pentru zeci de generații de studenți, dascăl desăvîrșit, profesorul Corneliu Oniscu și-a împlinit misiunea de educator  promovând educația constantă, mobilizând spiritul studenților, stârnindu-le curiozitatea și entuziasmul, declanșând dorința de performanță și afirmare. Peste ani, se mândrea cu devenirea studenților săi.

Viața profesorului Corneliu Oniscu a fost marcată de două repere: familia și școala. Și a izbîndit. A învins din dragoste și pasiune. Dragostea pentru profesie şi familie, pentru colegi și studenți. Pasiunea pentru știință. 

Prof. univ. dr. ing. Corneliu Oniscu şi-a împlinit menirea şi va rămâne un model pentru toţi cei care l-au cunoscut.

Drum lin printre ingeri, Domnule Profesor!

Eugen Horoba și Dan Cașcaval 

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.