loader image

Ești pasionat de IT? Urmează un internship IT@TUIASI

Studenții interesați să urmeze o carieră în domeniul IT se pot înscrie în perioada 14 septembrie – 10 octombrie la programul de internship IT@TUIASI. Sunt disponibile șase locuri pe informatizare și patru locuri pe rețele de calculatoare și securitate cibernetică, cu un program de 20 de ore pe săptămână, la Biroul Informatizare. Internshipul este plătit cu 50% din salariul minim brut pe țară.

Durata programului: 6 luni

Aplicanți eligibili: studenți ai unei facultăți cu profil tehnic

Domenii de specializare:

 • informatizare – 6 poziții de intern
 • rețele de calculatoare și securitate cibernetică – 4 posturi de intern

Cuantumul indemnizației de internship: 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program de maxim 20 de ore pe săptămână, acordat proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată, conform prevederilor legii 176/2018, articolul 8, alineatul 2

Îndrumători internship:

 • informatizare – șef. lucrări dr. ing. Adrian Alexandrescu și ing. Gheorghiță Butnaru
 • rețele de calculatoare și securitate cibernetică – ing. mat. Marius – Constantin Șutu șef. lucrări dr. ing. Cristian-Mihai Amarandei

Procedura de selecție:

Selecția va avea loc în două etape: concurs de dosare și interviu

Comisia de selecție:

 • ing. mat. Marius Constantin Șutu
 • șef. lucrări. dr. ing. Cristian-Mihai Amarandei
 • șef. lucrări. dr. ing. Adrian Alexandrescu
 • ing. Gheorghiță Butnaru
 • Carmen Elena Samson

Înscrierea candidaților va avea loc prin e-mail, la adresa internship@tuiasi.ro, iar solicitarea de înscriere va conține ca atașamente:

 • scrisoare de intenție
 • adeverință de student
 • CV în format Europass
 • orice alte documente relevante pentru a ilustra aptitudinile în domeniul IT&C (diplome, atestate, certificate de participare la training-uri etc.)

Toți candidații trebuie să completeze formularul online.

Rezultatul procesului de selecție a dosarelor va fi comunicat pe e-mail fiecărui candidat în parte, iar candidații admiși vor primi programarea pentru interviu.

Interviul va avea loc fizic, la sediul Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, iar rezultatul va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte.

Criteriile de selecție, cerințele minime, cunoștințele necesare, atribuțiile și responsabilitățile, tematica pentru interviu și bibliografia aferentă se găsesc în documentele de mai jos:

Calendarul programului de internship:

 • 14 septembrie – 10 octombrie 2023: înscrierea candidaților
 • 11 – 12 octombrie 2023: selecția dosarelor
 • 13 octombrie 2023: comunicarea programărilor pentru interviu
 • 16 – 17 octombrie 2023: interviu și comunicarea rezultatelor
 • 18 octombrie 2023 – 17 aprilie 2024: desfășurarea stagiului de internship
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.