loader image

Lista propunerilor de proiecte depuse de tinerii cercetători TUIASI în cadrul competiției de granturi naționale de cercetare – ARUT – 2023

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) publică, în continuarea acestui material, lista proiectelor depuse de către tinerii cercetători ai Politehnicii ieșene în cadrul competiției de granturi naționale de cercetare ARUT (după denumirea completă – Alianța Română a Universităților de Știință și Tehnologie).

Programul GNaC ARUT 2023 are ca obiectiv principal stimularea activității de cercetare realizată în cadrul Universităților ARUT printr-un program de cercetare propriu care se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor din universitățile proprii.

Listă propuneri proiecte depuse în competiția de granturi naționale de cercetare – ARUT – 2023

ID
propunere
  Titlul propunerii
242 Revoluționarea adaptării la calamități prin module printate 3D:
Cercetare și inovație pentru adăpostirea umană
243 Securitatea IoT: Abordări şi soluţii pentru prevenirea atacurilor
cibernetice
244 Cabinet medical virtual
245 Studies on obtaining new transdermal patches using natural
and recyclable materials
246 Separarea unor compuși bioactivi cu acțiune antioxidantă
247 Proiectarea unor poligoane de testare a echipamentelor de
măsurare geodezică pentru practica studenților din domeniul
Inginerie Geodezică
248 Integrarea informațiilor juridice și cadastrale într-un sistem
informațional geografic specific unui bazin hidrografic
249 Implementarea pavajelor fotocatalitice ca mecanism de
autoapărare pentru zonele urbane în dezvoltare
250 Tehnici inovative de proiectare si implementare eficientă a
filtrelor digitale şi dezvoltarea unor noi aplicaţii
251 Aplicații ale tehnologiei cuantice în universul blockchain
252 Strategii de control coalițional pentru sisteme multi-agent
în rețea
253 Sinteza, caracterizarea și utilizarea nanoparticulelor de oxid
de fier, confinate în silicea mezoporoasă de tip SBA-15,
pentru oxidarea Fenton a unor poluanți organici persistenți
254 Aplicații de optimizare a rețelelor geodezice pentru
monitorizarea deformațiilor în cazul construcțiilor
hidrotehnice mari
255 Sistem cu microcontroler pentru monitorizarea flăcării
dintr-un arzător măsurând curentul de plasmă
256 Pantograf controlat activ pentru transferul eficient de
energie electrică pe vehiculele feroviare de mare viteză
257 Noi tipuri de betoane ușoare eco-sustenabile cu rezistențe
structurale și cu aplicații la clădiri
258 Optimizarea spectrală a iluminatului artificial în clădirile
de învățământ
259 Reducerea amprentei CO2 prin predictia MTBF și scanarea
IR asupra condensatoarelor electrolitice din SMPS moderne
260 Metode de identificare automată a traiectoriilor anormale
în trafic
261 Soluții pentru consolidarea rafturilor industriale metalice
aflate în exploatare
262 Formularea, modelarea și optimizarea produselor topice
complexe destinate industriei farmaceutice și cosmetice
prin aplicarea analitică a principiului „calității prin design”
263 Creșterea durabilității la îngheț-dezgheț a betonului
modificat cu bentonită și dioxid de titan
264 Biosenzori cu cristale lichide ancorate pe substrat de alcool
polivinilic modificat fizic
265 Analiza tendințelor de cercetare prin extragerea articolelor
științifice și data mining
266 Convertoare analog-numerice inovative în domeniul timp
267 Hub de tehnici soft computing cu inteligență artificială
pentru probleme de inginerie și management
268 Cercetări privind unele proprietăți funcționale ale materialelor
polimerice pentru piese fabricate prin tipărire 3D
269 Fabricarea și testarea performanțelor statice și dinamice ale
protezelor autoadaptabile transtibiale
270 Model matematic de determinare a profilurilor vitezelor
vântului la diverse înălțimi
271 Prefabricate inovative pe bază de compozite geopolimerice
cu adaos de deșeuri lemnoase
272 Straturi inovative obținute prin conversie chimică pentru
îmbunătățirea răspunsului biologic al implanturilor din titan
273 Biofuncționalizarea osteointegrativă a suprafeței unor noi
aliaje pe bază de titan
274 Saramură ultrapură pentru performanța electrolizei alcaline
cu obținerea hidrogenului verde
275 Crearea unei rețele mesh securizate
276 Sistem de urmărire a privirii pentru detectarea oboselii
la volan
277 Control optim al roboților omnidirecționali cu acționare
electrică eficientă și rețele neurale optimizate energetic
278 Dezvoltarea unui sistem integrat de avertizare a depășirii
capacității portante a podurilor de pe drumurile publice
279 Cartografierea hidroizohipselor în contextul schimbărilor
climatice actuale
280 Noi materiale antiferoelectrice de tip bent-core pe bază
de rezorcinol cu aplicații electro-calorice
281 Metodă inovatoare de sinteză a unor nanoemulsii cu
proprietăți optimizate pentru stocarea energiei termice
și alte aplicații
282 Lichide ionice – solvent și mediu de reacție pentru chitosan.
Studii in silico și in vitro
283 Supravegherea câmpurilor electromagnetice în clinici de
diagnosticare medicală
284 Modificări produse prin tratamente termice aplicate
post-procesare SLM a pulberii metalice Co-Cr-W
285 Controlul vitezei de degradare a aliajelor biodegradabile
de Zn prin modificarea (MAO) suprafețelor
286 Fabrici și uzine
287 Aplicații ale sustenabilității în dezvoltarea produselor de
îmbrăcăminte versatile și transformabile
288 Aplicație SW pentru intersecții inteligente
289 Perspectivele activității neurale în interfețele
creier-calculator bazate pe procesarea datelor EEG
290 Inovarea deschisă – strategie pentru îmbunătățirea
performanței de inovare a firmelor din industriile creative,
la nivel național, prin utilizarea mediilor online
(digitalizarea inovării)
291 Reconfigurarea spațiului public contemporan. Principii
și abordări cheie pentru orașele secolului XXI
292 Modelarea proceselor de inovare in ecosistemele de
afaceri in contextul digitalizării
293 Fațade reactive cu machine learning
294 Sinergia realității mixte: Colaborarea operatorilor umani
cu o flotă de roboți logistici autonomi

Prin acest program fiecare universitate va acorda câte un grant, pe fiecare domeniu de specializare științifică, în condițiile stabilite prin prezentul pachet de informații.

Obiective: 

  • creșterea capacității de cercetare a cadrelor didactice și a cercetătorilor din universitățile ARUT;
  • dezvoltarea unui management de program și proiecte comun la nivelul ARUT;
  • dezvoltarea abilităților cadrelor didactice și a cercetătorilor de a conduce echipe și de a administra proiecte de cercetare;
  • identificarea unor abilități complementare pe tematici comune pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare de parteneriate în cadrul ARUT.

Mai multe detalii puteți consulta în pachetul de informații atașat.


Rezultatul verificării eligibilității pentru proiectele depuse în competiția de granturi naționale de cercetare ARUT (12.09.2023)

ID
propunere
Titlul propunerii Eligibilitate Observații
242 Revoluționarea adaptării la calamități prin module printate 3D: Cercetare și inovație pentru adăpostirea umană neeligibil Nu este prezentată echipa de proiect
243 Securitatea IoT: Abordări şi soluţii pentru prevenirea atacurilor cibernetice eligibil  
244 Cabinet medical virtual eligibil  
245 Studies on obtaining new transdermal patches using natural and recyclable materials. eligibil  
246 Separarea unor compuși bioactivi cu acțiune antioxidantă eligibil  
247 Proiectarea unor poligoane de testare a echipamentelor de măsurare geodezică pentru practica studenților din domeniul Inginerie Geodezică eligibil  
248 Integrarea informațiilor juridice și cadastrale într-un sistem informațional geografic specific unui bazin hidrografic eligibil  
249 Implementarea pavajelor fotocatalitice ca mecanism de autoapărare pentru zonele urbane în dezvoltare eligibil  
250 Tehnici inovative de proiectare si implementare eficientă a filtrelor digitale şi dezvoltarea unor noi aplicaţii eligibil  
251 Aplicații ale tehnologiei cuantice în universul blockchain eligibil  
252 Strategii de control coalițional pentru sisteme multi-agent în rețea eligibil  
253 Sinteza, caracterizarea și utilizarea nanoparticulelor de oxid de fier, confinate în silicea mezoporoasă de tip SBA-15, pentru oxidarea Fenton a unor poluanți organici persistenți eligibil  
254 Aplicații de optimizare a rețelelor geodezice pentru monitorizarea deformațiilor în cazul construcțiilor hidrotehnice mari eligibil  
255 Sistem cu microcontroler pentru monitorizarea flăcării dintr-un arzător măsurând curentul de plasmă eligibil  
256 Pantograf controlat activ pentru transferul eficient de energie electrică pe vehiculele feroviare de mare viteză eligibil  
257 Noi tipuri de betoane ușoare eco-sustenabile cu rezistențe structurale și cu aplicații la clădiri eligibil  
258 Optimizarea spectrală a iluminatului artificial în clădirile de învățământ eligibil  
259 Reducerea amprentei CO2 prin predictia MTBF și scanarea IR asupra condensatoarelor electrolitice din SMPS moderne eligibil  
260 Metode de identificare automată a traiectoriilor anormale în trafic eligibil  
261 Soluții pentru consolidarea rafturilor industriale metalice aflate în exploatare eligibil  
262 Formularea, modelarea și optimizarea produselor topice complexe destinate industriei farmaceutice și cosmetice prin aplicarea analitică a principiului ,,calității prin design” eligibil  
263 Creșterea durabilității la îngheț-dezgheț a betonului modificat cu bentonită și dioxid de titan   eligibil  
264 Biosenzori cu cristale lichide ancorate pe substrat de alcool polivinilic modificat fizic eligibil  
265 Analiza tendințelor de cercetare prin extragerea articolelor științifice și data mining eligibil  
266 Convertoare analog-numerice inovative în domeniul timp eligibil  
267 Hub de tehnici soft computing cu inteligență artificială pentru probleme de inginerie și management  eligibil  
268 Cercetări privind unele proprietăți funcționale ale materialelor polimerice pentru piese fabricate prin tipărire 3D eligibil  
269 Fabricarea și testarea performanțelor statice și dinamice ale protezelor autoadaptabile transtibiale eligibil  
270 Model matematic de determinare a profilurilor vitezelor vântului la diverse înălțimi eligibil  
271 Prefabricate inovative pe bază de compozite geopolimerice cu adaos de deșeuri lemnoase eligibil  
272 Straturi inovative obținute prin conversie chimică pentru îmbunătățirea răspunsului biologic al implanturilor din titan eligibil  
273 Biofuncționalizarea osteointegrativă a suprafeței unor noi aliaje pe bază de titan eligibil  
274 Saramură ultrapură pentru performanța electrolizei alcaline cu obținerea hidrogenului verde eligibil  
275 Crearea unei rețele mesh securizate neeligibil Lipsește Anexa 2
276 Sistem de urmărire a privirii pentru detectarea oboselii la volan eligibil  
277 Control optim al roboților omnidirecționali cu acționare electrică eficientă și rețele neurale optimizate energetic eligibil  
278 Dezvoltarea unui sistem integrat de avertizare a depășirii capacității portante a podurilor de pe drumurile publice eligibil  
279 Cartografierea hidroizohipselor în contextul schimbărilor climatice actuale neeligibil În CF sunt nominalizați membrii echipei
280 Noi materiale antiferoelectrice de tip bent-core pe bază de rezorcinol cu aplicații electro-calorice eligibil  
281 Metodă inovatoare de sinteză a unor nanoemulsii cu proprietăți optimizate pentru stocarea energiei termice și alte aplicații   neeligibil Lipsește acordul conducătorului de doctorat
282 Lichide ionice – solvent și mediu de reacție pentru chitosan. Studii in silico și in vitro   eligibil  
283 Supravegherea câmpurilor electromagnetice în clinici de diagnosticare medicală   eligibil  
284 Modificări produse prin tratamente termice aplicate post-procesare SLM a pulberii metalice Co-Cr-W   neeligibil Lipsește acordul conducătorului de doctorat
285 Controlul vitezei de degradare a aliajelor biodegradabile de Zn prin modificarea (MAO) suprafețelor eligibil  
286 Fabrici și uzine eligibil  
287 Aplicații ale sustenabilității în dezvoltarea produselor de îmbrăcăminte versatile și transformabile eligibil  
288 Aplicație SW pentru intersecții inteligente eligibil  
289 Perspectivele activității neurale în interfețele creier-calculator bazate pe procesarea datelor EEG eligibil  
290 Inovarea deschisă – strategie pentru îmbunătățirea performanței de inovare a firmelor din industriile creative, la nivel național, prin utilizarea mediilor online (digitalizarea inovării) eligibil  
291 Reconfigurarea spațiului public contemporan. Principii și abordări cheie pentru orașele secolului XXI   eligibil  
292 Modelarea proceselor de inovare in ecosistemele de afaceri in contextul digitalizării eligibil  
293 Fațade reactive cu machine learning eligibil  
294 Sinergia realității mixte: Colaborarea operatorilor umani cu o flotă de roboți logistici autonomi eligibil  

Notă:

  • Contestațiile privind rezultatul verificării eligibilității se pot transmite până pe data de 18 septembrie 2023 la adresa cercetare@tuiasi.ro.
  • În cazul lipsei unor documente suport, acestea se pot depune până pe data de 18 septembrie 2023.

Rezultatele finale privind eligibilitatea proiectelor depuse în competiția de granturi naționale de cercetare ARUT

ID propunere   Titlul propunerii Eligibilitate Observatii
242 Revoluționarea adaptării la calamități prin module printate 3D: Cercetare și inovație pentru adăpostirea umană eligibil    
243 Securitatea IoT: Abordări şi soluţii pentru prevenirea atacurilor cibernetice eligibil  
244 Cabinet medical virtual eligibil  
245 Studies on obtaining new transdermal patches using natural and recyclable materials. eligibil  
246 Separarea unor compuși bioactivi cu acțiune antioxidantă eligibil  
247 Proiectarea unor poligoane de testare a echipamentelor de măsurare geodezică pentru practica studenților din domeniul Inginerie Geodezică eligibil  
248 Integrarea informațiilor juridice și cadastrale într-un sistem informațional geografic specific unui bazin hidrografic eligibil  
249 Implementarea pavajelor fotocatalitice ca mecanism de autoapărare pentru zonele urbane în dezvoltare eligibil  
250 Tehnici inovative de proiectare si implementare eficientă a filtrelor digitale şi dezvoltarea unor noi aplicaţii eligibil  
251 Aplicații ale tehnologiei cuantice în universul blockchain eligibil  
252 Strategii de control coalițional pentru sisteme multi-agent în rețea eligibil  
253 Sinteza, caracterizarea și utilizarea nanoparticulelor de oxid de fier, confinate în silicea mezoporoasă de tip SBA-15, pentru oxidarea Fenton a unor poluanți organici persistenți eligibil  
254 Aplicații de optimizare a rețelelor geodezice pentru monitorizarea deformațiilor în cazul construcțiilor hidrotehnice mari eligibil  
255 Sistem cu microcontroler pentru monitorizarea flăcării dintr-un arzător măsurând curentul de plasmă eligibil  
256 Pantograf controlat activ pentru transferul eficient de energie electrică pe vehiculele feroviare de mare viteză eligibil  
257 Noi tipuri de betoane ușoare eco-sustenabile cu rezistențe structurale și cu aplicații la clădiri eligibil  
258 Optimizarea spectrală a iluminatului artificial în clădirile de învățământ eligibil  
259 Reducerea amprentei CO2 prin predictia MTBF și scanarea IR asupra condensatoarelor electrolitice din SMPS moderne eligibil  
260 Metode de identificare automată a traiectoriilor anormale în trafic eligibil  
261 Soluții pentru consolidarea rafturilor industriale metalice aflate în exploatare eligibil  
262 Formularea, modelarea și optimizarea produselor topice complexe destinate industriei farmaceutice și cosmetice prin aplicarea analitică a principiului ,,calității prin design” eligibil  
263 Creșterea durabilității la îngheț-dezgheț a betonului modificat cu bentonită și dioxid de titan eligibil  
264 Biosenzori cu cristale lichide ancorate pe substrat de alcool polivinilic modificat fizic eligibil  
265 Analiza tendințelor de cercetare prin extragerea articolelor științifice și data mining eligibil  
266 Convertoare analog-numerice inovative în domeniul timp eligibil  
267 Hub de tehnici soft computing cu inteligență artificială pentru probleme de inginerie și management  eligibil  
268 Cercetări privind unele proprietăți funcționale ale materialelor polimerice pentru piese fabricate prin tipărire 3D eligibil  
269 Fabricarea și testarea performanțelor statice și dinamice ale protezelor autoadaptabile transtibiale eligibil  
270 Model matematic de determinare a profilurilor vitezelor vântului la diverse înălțimi eligibil  
271 Prefabricate inovative pe bază de compozite geopolimerice cu adaos de deșeuri lemnoase eligibil  
272 Straturi inovative obținute prin conversie chimică pentru îmbunătățirea răspunsului biologic al implanturilor din titan eligibil  
273 Biofuncționalizarea osteointegrativă a suprafeței unor noi aliaje pe bază de titan eligibil  
274 Saramură ultrapură pentru performanța electrolizei alcaline cu obținerea hidrogenului verde eligibil  
275 Crearea unei rețele mesh securizate eligibil  
276 Sistem de urmărire a privirii pentru detectarea oboselii la volan eligibil  
277 Control optim al roboților omnidirecționali cu acționare electrică eficientă și rețele neurale optimizate energetic eligibil  
278 Dezvoltarea unui sistem integrat de avertizare a depășirii capacității portante a podurilor de pe drumurile publice eligibil  
279 Cartografierea hidroizohipselor în contextul schimbărilor climatice actuale neeligibil In CF sunt nominalizați membrii echipei
280 Noi materiale antiferoelectrice de tip bent-core pe bază de rezorcinol cu aplicații electro-calorice eligibil  
281 Metodă inovatoare de sinteză a unor nanoemulsii cu proprietăți optimizate pentru stocarea energiei termice și alte aplicații   eligibil  
282 Lichide ionice – solvent și mediu de reacție pentru chitosan. Studii in silico și in vitro   eligibil  
283 Supravegherea câmpurilor electromagnetice în clinici de diagnosticare medicală   eligibil  
284 Modificări produse prin tratamente termice aplicate post-procesare SLM a pulberii metalice Co-Cr-W   eligibil  
285 Controlul vitezei de degradare a aliajelor biodegradabile de Zn prin modificarea (MAO) suprafețelor   eligibil  
286 Fabrici și uzine eligibil  
287 Aplicații ale sustenabilității în dezvoltarea produselor de îmbrăcăminte versatile și transformabile   eligibil  
288 Aplicație SW pentru intersecții inteligente eligibil  
289 Perspectivele activității neurale în interfețele creier-calculator bazate pe procesarea datelor EEG   eligibil  
290 Inovarea deschisă – strategie pentru îmbunătățirea performanței de inovare a firmelor din industriile creative, la nivel național, prin utilizarea mediilor online (digitalizarea inovării)   eligibil  
291 Reconfigurarea spațiului public contemporan. Principii și abordări cheie pentru orașele secolului XXI   eligibil  
292 Modelarea proceselor de inovare in ecosistemele de afaceri in contextul digitalizării   eligibil  
293 Fațade reactive cu machine learning eligibil  
294 Sinergia realității mixte: Colaborarea operatorilor umani cu o flotă de roboți logistici autonomi   eligibil  
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.