loader image

NANOUPTAKE: Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi a participat ȋn perioada 24 – 29 octombrie 2016 la primul mare eveniment dintr-un important proiect internaţional tip COST finanţat prin HORIZON 2020, lansat recent, din care face parte şi instituţia de învăţământ superior ieşeană.

Proiectul poartă numele de „NANOUPTAKEOvercoming Barriers to Nanofluids Market Uptake”.

Evenimentul a fost organizat de Universitat Jaume I şi a avut loc în Castellon de la Plana, din Spania. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este membru de lucru al Comitetului de management al proiectului prin prof. dr. habil. ing. Alina Adriana Minea, de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Totodată, prof. Minea deţine şi poziţia de Dissemination Manager al acestei acţiuni COST.

Evenimentul a reunit trei acţiuni importante, şi anume: prima ȋntâlnire oficială a grupurilor de lucru, ȋntâlnirea Comitetului de management al proiectului, totodată fiind organizată şi prima Școală pentru training-ul tinerilor cercetători. La ȋntâlnirea grupurilor de lucru au luat parte prof. dr. habil. ing. Alina Adriana Minea (Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor), şef lucr. dr. fiz. Simona Băcăiţă (catedra de Fizica a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi) şi asist. univ. dr. ing. Răzvan Siviu Luciu (Facultatea de Construcţii şi Instalaţii). Mai mult, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi a trimis pentru training ȋn cadrul proiectului un număr de patru studenţi doctoranzi şi masteranzi.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.