loader image

Ediția a IV-a a Simpozionului Internațional GEOMAT, un succes răsunător

În perioada 3 – 6 noiembrie 2016, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru și Uniunea Geodezilor din România au organizat Simpozionul Internațional GEOMAT, ediţia a IV-a, cu tema „Managementul informaţiilor spaţiale pentru dezvoltare durabilă”.

Evenimentul a cuprins și:

În cadrul conferinței GEOMAT au fost abordate teme din domeniile geodezie și cartografie, fotogrametrie și teledetecție, cadastru și publicitate imobiliară, în timp ce Workshop-ul Comisiei FIG 3 a avut teme de interes în domenii ca SDI (integrare, interoperabilitate etc), cadastru 3D/4D, VGI, modele geospațiale 2D/3D/4D, Web și GIS mobil.

Ediția de anul acesta a reunit 278 de participanți, dintre care 35 de participanți internaționali. La expoziție au participat 12 firme din România. Printre participanți s-au aflat și Mihai Busuioc, secretarul general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Radu Codruț Ștefănescu, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară şi președintele Consiliului INIS România, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, Maricel Popa, preşedintele Consiliului Județean Iași, prof. univ. dr. ing. Cornel Păunescu, preşedintele Uniunii Geodezilor din România, Chryssy Potsiou, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Geodezilor (FIG), Enrico Rispoli, preşedintele Comisiei 3 FIG – Managementul Informaţiei Spaţiale, Nikolaos Zacharias, preşedintele Grupului European al Geodezilor (EGoS), Vasile Chiriac, secretarul general al Consiliul European al Geodezilor (CLGE), parlamentari, reprezentanţi ai Prefecturii Iaşi, patronatului de cadastru geodezie şi cartografie, Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

„Ideea organizării și dezvoltării continue a anvergurii acestei manifestări a apărut din necesități științifice și practice, dar și din considerentul că o comunitate care nu lasă urme este ca una inexistentă, pierdută în neant. Suntem onorați că tot mai multe personalități științifice remarcabile din domeniu au răspuns afirmativ și generos invitației noastre, ceea ce reprezintă și o recunoaștere a valorii învățământului geodezic de la Iași”, a declarat prof. univ. dr. ing. Florian Stătescu, decanul Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului.

În cadrul simpozionului s-a discutat și despre Registrul Național Electronic al Nomenclaturii Stradale, prin care fiecare adresă din România va avea un cod numeric. „Acest registru își propune ca fiecare arteră din România să aibă un cod numeric al adresei, la fel cum are și o persoană, pentru a putea permite interoperabilitatea și schimbul de date între registrele naționale importante, cum ar fi registrul evidența populației, registrul impozite și taxe, registrul cadastral, registrul comerțului pentru intervenții în cazul unei urgențe”, a explicat Mihai Busuioc, secretarul general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Succesul evenimentului este unul răsunător, simpozionul fiind apreciat atât de specialiștii din țară, cât și de cei din afară.

„Rolul simpozionului este foarte important atât pentru Iași cât și pentru România. A reușit să adune cele mai puternice personalități din domeniul cadastrului pe plan mondial și pe plan național. Cred că oficialitățile vor fi sensibilizate referitor la cadastru și la Programul Național de Carte Funciară în sensul de a fi implementat mai bine, mai corect și mai rapid”, a spus prof. univ. dr. ing. Cornel Păunescu, preşedintele Uniunii Geodezilor din România.

„Felicitări! Internațional, un eșec colectiv de sistem de management al terenului are loc de obicei atunci când oamenii (în principiu cei cu poziții importante) și grupurile organizate (partide politice, sindicate, sectorul privat) își urmăresc doar propriile interese, înguste și egoiste. Congresul din România este o inițiativă foarte bună. Geodezii români au oferit o lecție globală foarte importantă prin percepția lor modernă asupra importanței cooperării dintre geodezi în sectorul public și cel privat, universități, autorități centrale și locale, Federația Internațională a Geodezilor, Geodezii Europeni și toate celelalte profesii relevante, precum avocați, notari, economiști, ingineri etc și societate. Felicitări organizatorilor, FIG Com 3, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Uniunea Geodezilor din România, delegatului nostru – Ionuț Săvoiu, deputat în Parlamentul României și lui Enrico Rispoli, preşedintele Comisiei 3 FIG – Managementul Informaţiei Spaţiale”, a spus Chryssy Potsiou, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Geodezilor (FIG).

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.