loader image

Peste 1.300 de laptopuri achiziționate de Universitatea Tehnică pentru studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea de burse sociale

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 07.09.2021 proiectul cu titlul „ELEARN4ALL – Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning și a educației mixte”, cod SMIS 149875, în baza Contractului de Finanțare nr. 334/07.09.2021. Valoarea totală a proiectului este 7.316.252,99 lei, din care finanțare nerambursabilă 7,061,642.81 lei.

Vor fi digitalizate și 67 de săli de predare / învățare.

Obiective

Obiectivul general al proiectului ELEARN4ALL îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii TIC de predare-învățare a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților didactice în scenariul online sau hibrid și pentru a asigura egalitatea de șanse în aceste scenarii pentru toți studenții universității. Pentru a atinge acest obiectiv, în proiectul de față, TUIASI își propune să asigure adoptarea de tehnologii educaționale de ultimă generație, integrând dispozitive hardware și platforme educaționale pentru crearea de lecții digitale, predare-învățare-evaluare și pentru educație digitală caracterizată prin colaborare, învățare activă și aplicată, distribuirea facilă a conținutului didactic dintre cadre didactice și studenți, funcționale în toate scenariile de învățare: on-line, față în față, hibrid.

Prin proiectul contractat, TUIASI va asigura echipamentele necesare de lucru, conectivitate și interactivitate pentru studenții universității care îndeplinesc condițiile pentru acordarea de burse sociale. De asemenea, se va asigura dezvoltarea infrastructurii digitale de predare din cadrul universității, prin dotarea unui număr de 67 săli de predare/învățare, ce vor reprezenta resurse de bază în scenariul online sau hibrid, și prin asigurarea conectivității acestora la Internet.

Context

Eforturile de a controla epidemia de COVID-19 au condus în anul 2020 la închiderea temporară a Campusului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și la o trecere forțată la modalități de urgență ale educației digitale: învățarea online și la distanță. Această utilizare forțată, în masă și fără precedent, a tehnologiei pentru învățare a revelat multe oportunități pentru profesori de a-și organiza predarea diferit și de a interacționa cu studenții într-un mod mai personalizat, concentrându-se pe nevoile lor specifice. Deși tehnologiile digitale au permis multor studenți să continue să învețe, acestea s-au dovedit de asemenea un obstacol major pentru alții, atunci când accesul, echipamentele, conectivitatea sau competențele lipseau.

Pentru a răspunde limitărilor identificate în desfășurarea eficientă a proceselor educaționale, dar și pentru asigurarea adoptării unei abordări moderne și sustenabile, este necesară adresarea următoarelor nevoi identificate: asigurarea unei flote de echipamente de lucru pentru studenți, asigurarea infrastructurii digitale minimale de predare la nivelul fiecărei facultăți, asigurarea competențelor necesare desfășurării educației digitale pentru profesori și studenți și adoptarea și exploatarea eficientă a resurselor digitale. 

Proiectul ELEARN4ALL se înscrie în linia generală a obiectivelor de investiții ale TUIASI care urmăresc dezvoltarea infrastructurii sale digitale. Infrastructura de comunicații este formată din două mari componente corespunzătoare celor două campusuri: didactic și studențesc, care converg în Data Center-ul TUIASI. Astfel, proiectul de față completează investițiile deja realizate de TUIASI, și pe cele în derulare, pentru modernizarea infrastructurii de comunicații digitale, a infrastructurii de calcul de înaltă performanță, precum și a serviciilor digitale conexe.

Rezultatele anticipate în urma derulării proiectului

  1. Asigurarea dispozitivelor electronice necesare desfășurarii activităților didactice corespunzătoare e-learning și educației mixte, pentru studenții TUIASI care îndeplinesc condițiile pentru acordarea de burse sociale. Se va constitui un set de dispozitive electronice, de tip laptop cu conectivitate Internet, ce va acoperi necesarul a 1.378 de studenți, care în anul universitar 2020-2021 îndeplineau condițiile pentru acordarea de burse sociale. Laptopul va permite studentului rezolvarea cerințelor activităților de învățare și evaluare specifice domeniului ingineriei și arhitecturii. Acesta va fi prevăzut cu cartelă SIM, asigurând astfel conectivitatea studentului la infrastructura de predare-învățare online a Universității, din orice locație geografică cu acoperire GSM.
  2. Dotarea unor săli de predare (curs, seminar si laborator) cu echipamente digitale necesare desfășurarii activității didactice în regim online și hibrid. Se va constitui un set minimal, de 67 de săli de predare/învățare digitalizate, care să asigure desfășurarea procesului educațional online, la distanță sau hibrid, pentru cadre didactice și pentru studenții din fiecare facultate, dotate cu echipamente de videoconferință, tablă interactivă de tip display, echipamente de prezentare (videoproiector și ecran de proiecție), computer.
  3. Realizarea rețelei LAN corespunzătoare spațiilor de predare dotate cu echipamente digitale pentru predare online și hibrid.
  4. Integrarea infrastructurii digitale achiziționate prin proiect în fluxul educațional al TUIASI și asigurarea sustenabilității.

Proiectul ELEARN4ALL este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Director proiect – conf. univ. dr. ing. Simona CARAIMAN

  • email: simona.caraiman@tuiasi.ro
  • Tel/Fax : +40 232 702 464
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.