loader image

Peste 1000 de elevi au participat la concursul de fizică „Ștefan Procopiu”

Peste 1000 de elevi de gimnaziu și liceu din județul Iași au participat la faza județeană a Concursului de creativitate în fizică și tehnologii „Ștefan Procopiu”, care s-a desfășurat pe 29 și pe 30 martie.

Participanții s-au putut înscrie la unul dintre cele patru domenii ale competiției: fizică, mecatronică, electronică și electrotehnică. La ultimele trei secțiuni au putut participa doar liceeni din clasele a XI-a și a XII-a. Probele au avut loc, în funcție de categoria aleasă, la Școala „Alexandru cel Bun” și la Facultatea de Mecanică la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată de la UniversitateaTehnică „Gheorghe Asachi”.

În afară de domeniul de interes, elevii au putut alege și modalitatea de a-și realiza lucrările. Astfel, s-au putut înscrie la una din cele opt secțiuni ale concursului: lucrări scrise, grupuri de cooperare, tehnici de laborator, referate științifice, fizică tehnologică, tehnologii informatice, compoziții pe teme științifice și antreprenoriat. Cea din urmă a fost introdusă pentru prima dată anul acesta și a presupus crearea unor proiecte de afaceri în fizică și domeniile înrudite, individual sau în echipe.

Cei mai mulți participanți s-au înregistrat la secțiunea de lucrări scrise, unde au fost realizate aproximativ 200 de teste individuale și la grupuri de cooperare, unde au fost alcătuite 102 echipe, în medie de cîte trei elevi. De asemenea, au fost evaluate 75 de compoziții pe teme științifice, cele mai multe lucrări fiind din domeniul artelor plastice. La secțiunea de lucrări scrise au fost obținute două punctaje maxime, iar la cea de grupuri de cooperare trei echipe au acumulat punctaje maxime.

„Echipele de evaluare a lucrărilor au fost alcătuite din profesori de la liceele cu profil tehnic din Iași. Universitatea a pus la dispoziție suportul tehnic și laboratoarele”, a explicat conf. univ. dr. ing. Cristian Zet, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.

Festivitatea de premiere va avea loc pe 12 aprilie, de la ora 10, în amfiteatrul Facultății de Matematică. Concursul de creativitate în fizică și tehnologii „Ștefan Procopiu” se află la cea de-a XVII-a ediție și este adresat elevilor din clasa a VI-a, pînă în clasa a XII-a, care studiază fizica, mecatronica, electronica, electrotehnica sau automatica. Această competiție este organizată printr-un acord de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Iași, Facultatea de Fizică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Mecanică, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată de la a Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.