loader image

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector al TUIASI, reprezentantul României într-o importantă comisie internațională de acreditare

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), va fi reprezentantul României în European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Acesta a fost desemnat din rândul Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), unde conduce Departamentul de Evaluare Externă.

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității la TUIASI. Acesta va fi membru în „EUR-ACE Label Committee” al ENAEE pentru un mandat de trei ani, cu posibilitatea de reînnoire al acestuia.

ENAEE este o rețea europeană pentru acreditare a programelor de educație în inginerie, înființată în 2005. Practic, explică prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, aceasta veghează asupra asigurării calității programelor de studii de inginerie, la nivel de licență și masterat. Iar acele programe de studii care sunt evaluate de către ENAEE și concluzia este că îndeplinesc standardele impuse, de o calitate superioară, vor primi un certificat numit EUR-ACE Label. Prorectorul TUIASI face parte din comisia care determină acordarea acestor certificate.

„E vorba de faptul că se urmărește în primul rând în ce măsură programul de studii este într-o legătură foarte directă cu angajatorii, cu medicul economic, cu mediul industrial. Fiindcă în astfel de evaluări sunt incluși și angajatori. Sunt niște standarde pe care ENAEE le-a agreat cu privire la aceste programe de studii de inginerie, iar ARACIS este membru în ENAEE. Miza acestor evaluări desfășurate sub egida ENAEE este obținerea de către programele de studii a certificării EUR-ACE Label. Unele facultăți au dorit această evaluare, altele nu, la nivelul întregii țări, iar noi vom face demersuri să fie cât mai multe astfel de certificări”

a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin

Această certificare se face în paralel cu acreditarea ARACIS, la lansarea și autorizarea unui program de studii. Dacă există deja programul în activitate, certificarea se poate obține în momentul evaluării instituționale. Valabilitatea este de 5 ani, la fel ca evaluarea instituțională, moment în care se reia procesul de evaluare.

„Este o încununare a unei activități atât la nivel personal, cât și instituțional, propunerea mea de către ARACIS în această poziție. Este o consecință a faptului că universitatea noastră a depus eforturi îndelungate timp de aproape 20 de ani pentru dezvoltarea unei adevărate culturi a calității, fapt cunoscut la nivel național și apreciat de partenerii, colaboratorii noștri și de către ARACIS”

a punctat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.