loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își va alege rectorul prin vot direct

83% dintre cei care au participat la referendumul pentru alegerea rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au optat pentru varianta votului universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

Ședința de Senat, 19 iunie 2019

Cu o prezență de aproape 65% dintr-un total de 740 de persoane cu drept de vot, referendumul pentru modalitatea de alegere a rectorului a avut loc marți, 18 iunie 2019, iar rezultatul a fost validat miercuri, 19 iunie 2019, de către Senatul TUIASI.

La referendum au putut vota toate cadrele didactice titulare și reprezentanții studenților în structurile de conducere.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și Ordinului de Ministru nr. 3.751, există două metode prin care poate fi ales rectorul: pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou-ales, conform cu prezenta lege, sau prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

„Este vorba de cele două moduri de conducere: managerială sau colegială. În România există o singură universitate care a adoptat modul managerial de conducere, pe lângă universitățile militare, care nu intră în discuție. În rest, toate universitățile au adoptat conducerea colegială, mai flexibilă, mai apropiată de nevoile corpului profesoral și al personalului didactic auxiliar și nedidactic. Semnalul esențial este acela că întreaga comunitate academică dorește să-și exercite dreptul democratic de a-și alege rectorul dintre ai săi, ca persoană de maximă reprezentativitate. Este un câștig important care rezultă din Legea 1 și care a schimbat mult situația care a existat multă vreme în învățământ înainte, când rectorul era ales numai de Senatul Universitar. Acest sufragiu general este mult mai democratic, mult mai reprezentativ, dă o legitimitate foarte puternică rectorului.”

a precizat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Trei dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta au avut loc la datele de 24 mai 2019, 31 mai 2019 și 07 iunie 2019.

Referendumul a fost organizat în conformitate cu Metodologia de organizare a referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în mandatul 2020 – 2024. Același document stipulează că rezultatul referendumului trebuie cunoscut cu cel puțin șase luni înainte de data alegerii rectorului. În toamnă se va începe lucrul la calendarul și metodologia alegerilor.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.