loader image

Rezultatele alegerilor la TUIASI, validate de Senatul universității. Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval a fost ales rector cu 71,4% din voturile valabil exprimate

Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a validat vineri, 9 februarie 2024, în unanimitate, rezultatele alegerilor care au avut loc la Politehnica ieșeană pentru desemnarea structurilor de conducere în mandatul 2024 – 2029. Au fost validate rezultatele alegerilor rectorului, directorilor de departamente, membrilor consiliilor facultăților și ai noului Senat, care urmează să se întrunească începând cu 1 martie.

Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul în exercițiu, a obținut un nou mandat la conducerea instituției de învățământ superior, câștigând alegerile cu 71,4%, 367 de voturi „pentru”. Contracandidatul său, șef lucrări dr. ing. George Țăranu, a obținut 28,6%, 147 de voturi exprimate.

Ședința Senatului este ultima întâlnire a forului academic în actuala structură, în următoarea ședință, programată pe 1 martie, urmând a fi desemnat președintele Senatului din rândul senatorilor. În aceeași ședință au fost validate și rezultatele pentru alegerea studenților reprezentanți în structurile universității: consiliul fiecărei facultăți și Senat.

Am remarcat prezența masivă la vot a cadrelor didactice și a studenților, precum și înscrierea în cursa electorală, la toate nivelurile, a unui număr semnificativ de colegi. Îmi exprim speranța deplină în menținerea unui climat de cooperare, bazat pe eficiență, transparență și profesionalism, între Senat și membrii Consiliului de Administrație, creând astfel premisele abordării cu succes a provocărilor care ne stau în față. Actualizarea tuturor procedurilor universității în acord cu noua Lege a învățământului superior, precum și armonizarea acestora din perspectiva participării la alianța universitară INGENIUM sunt numai două dintre direcțiile prioritare pe care se va concentra activitatea Senatului universității în perioada imediat următoare”,

a declarat prof. univ. dr. ing. Iulian-Aurelian Ciocoiu, președintele Senatului TUIASI

În ceea ce privește alegerile pentru rectorul universității, care au avut loc pe data de 5 februarie, s-au prezentat la urne un număr de 555 de membri ai comunității academice din totalul de 663 care aveau drept de vot, un procent de 83,71%. Documentele cu privire la rezultatele alegerilor sunt transmise la Ministerul Educației, care va emite ordinul de numire în funcție al noului rector.

„Sunt onorat și mulțumesc colegilor mei și studenților pentru susținerea obiectivelor, în fapt a proiectelor, noi sau a celor pe care le-am propus în continuare comunității TUIAȘI pentru următorul mandat! Prin aceste proiecte îmi doresc să fie asigurate jaloanele evoluției sustenabile a universității noastre pe termen mediu, ideal pe termen lung. Proiectele finalizate, continuate sau viitoare, nu sunt ale unei persoane, chiar dacă aceasta este rectorul, nici ale unei echipe de conducere. Proiectele sunt ale întregii comunități academice, cadre didactice, studenți, personal administrativ, alumni, parteneri. De aceea mulțumesc pentru onoranta susținere a acestor proiecte atât prin vot, cât și prin participarea directă la implementarea lor!”

a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval

După ce mandatul obținut de prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval va fi confirmat de către Ministerul Educației, în termen de trei zile acesta își va desemna echipa de prorectori, pe care o va prezenta Senatului. Ulterior, se va publica metodologia de concurs și calendarul pentru concursul de selecție a decanilor la toate cele 11 facultăți ale universității.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.