loader image

Românii din Ucraina pot studia la TUIASI pe locuri la buget, au loc asigurat în cămin și nu plătesc taxă de înscriere la concursul de admitere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a început un proces de promovare a ofertei educaționale pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 în Ucraina, prin intermediul Centrului Cultural Român din Cernăuți.

Astfel, românii din Ucraina pot candida pe unul dintre locurile puse la dispoziție de către TUIASI, fiind locuri la buget, cu bursă și cazare gratuită în Campusul „Tudor Vladimirescu”.

Studenții români din Ucraina nu plătesc taxă de înscriere la admitere, care se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Arhitectură și Facultății de Automatică și Calculatoare.

Calendar admitere:

 • Înscriere online: 12 – 23 iulie 2021
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 24 iulie 2021
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie 2021
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie 2021
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august 2021
 • Afișare rezultate finale: 2 august 2021

Facultatea de Arhitectură  

 • Înscriere online: 12 – 15 iulie 2021
 • Test (cu prezență fizică) la desen: în perioada 16 – 19 iulie 2021

Facultatea de Automatică și Calculatoare  

 • Înscriere online: 12 – 17 iulie 2021
 • Test grilă (cu prezență fizică) la matematică sau informatică: 20 iulie 2021

La înscriere:

 • se completeaza online cererea de înscriere;
 • se anexează documentele*:
  • diplomă de bacalaureat/ atestat (sau echivalenta acesteia);
  • foaie matricolă;
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie – dacă este cazul;
  • adeverinţă medicală;
  • buletin de identitate / carte de identitate;
  • paşaport.

*precizare: copii/ scan la documentele originale în limba ucraineană, cât și la traducerea acestora în limba română, certificate de traducator.

Pentru orice informatii suplimentare studenții pot scrie un email la admissions@tuiasi.ro sau suna la numărul +40 232 702 468.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.