loader image

Studenții de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial au vizitat în luna aprilie mai multe companii din regiunea de Nord-Est a țării

Studenții de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial (CMMI), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, au făcut luna aceasta o serie de vizite de studiu în mari companii din Iași și din regiunea Nord-Est.

Scopul principal al acestei activități a fost acela de a vizita companii cu domenii de producție diferite, pentru a le oferi studenților posibilitatea de a face o comparație între domenii și de a-și completa o imagine de ansamblu asupra ingineriei mecanice (un domeniu deosebit de vast în aplicații) în general și asupra ingineriei industriale în special.

„Aceste vizite vor asigura consolidarea cunoștințelor și astfel se poate alege în mod obiectiv o companie în care să se desfășoare stagiul de practică. Nu în ultimul rând, aceste vizite au darul de a confirma vizual faptul că ingineria în general și ingineria mecanică și industrială în special în țara noastră nu sunt domenii moarte, fără perspective de dezvoltare, ci, dimpotrivă, sunt domenii dinamice, cu un ritm susținut de dezvoltare, care au nevoie de resursă umană foarte bine pregătită și în număr mare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Cătălin Dumitraș, decanul facultății.

Astfel, 50 de studenți din anul I și al II-lea, domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică și Inginerie Economică în domeniul Mecanic au fost primiți joi, 6 aprilie 2017, la Delphi Diesel Systems SRL, cu scopul familiarizării acestora cu procesul de producție într-o companie de top și formarării unei imagini despre poziția și activitatea inginerului în procesul de producție. Au fost prezentate atât tehnologiile de fabricație pentru sistemele Diesel de injecție tip Common Rail, echipamentele utilizate în obținere și verificare. Vizita a avut două etape: prima etapă a fost cea de prezentare a elementelor produse în companie, urmată de o scurtă ședință privind instrucțiunile de protecție a muncii; a doua etapă a fost vizitarea companiei alături de un reprezentant care a oferit explicațiile necesare.

A doua vizită, miercuri, 12 aprilie 2017, a fost la compania Aerostar SA, companie cu capital românesc, care produce piese, aerostructuri, subansamble și echipamente pentru aviația civilă și asigură mentenanța și conversia avioanelor civile. Această vizită a inclus și studenții anului al III-lea (specializările Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Mașini Unelte și Scule, Ingineria Sudării, Mecanică Fină și Nanotehnologii, Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Mașini și Sisteme Hidraulice și Pneumatice) care au avut posibilitatea astfel să își verifice cunoștințe dobândite în cadrul cursurilor de profil.

Și aici, grupul de 50 de studenți a fost primit cu căldură de către reprezentanții companiei. Vizita a avut două etape, cea de prezentare generală și efectuarea instructajului de protecție a muncii și cea de vizitare a fabricii. Au fost vizitate atât unitățile care asigură producție de piese și aerostructuri cât și unitatea de mentenanță a avioanelor. La final a fost vizitată o aeronavă, inclusiv cabina de pilotaj.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este deja tradiție ca studenții specializării Mașini și Sisteme Hidraulice și Pneumatice (Facultatea CMMI) și cei de la specializarea Energetică (Facultatea IEEIA) să participe anual la excursii organizate la centralele hidroelectrice din zona Bicazului.

Astfel, și anul acesta, pe 5 aprilie, specialiștii de la Hidroelectrica Bistrița s-au implicat în formarea viitorilor ingineri. Lecția deschisă a vizat prezentarea unei centrale hidroelectrice moderne, complet automatizată, dotată cu sistem de monitorizare și control de la distanță, CHE Poiana Teiului. Studenții au studiat la scară reală și echipamentele hidromecanice dintr-o centrală de referință în SEN, CHE Dimitrie Leonida.

Crearea unui mediu stimulativ de educație, creșterea competențelor profesionale prin observații directe asupra echipamentelor în funcțiune, întărirea legăturii între cunoștiințele transmise în mediul academic și cele care pot fi dobândite numai prin cunoașterea mediului industrial reprezintă o prioritate pentru Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași. Din păcate, ingineria, la ora actuală, e privită încă destul de circumspect, pentru că marea majoritate are impresia că nu mai există industrie în România, iar ce există e prost plătit, fără posibilitate de dezvoltare a carierei, lucru neadevărat. Astfel, cu ajutorul acestor vizite, studenții își pot face o imagine despre ce se întâmplă în jurul lor, sunt mai pregătiți în vederea practicii și în vederea alegerii unui loc de muncă și au chiar șansa să facă o comparație între companii”, a declarat prof. univ. dr. ing. Cătălin Dumitraș.

„M-ați ajutat să vad ce presupune această muncă și că există un viitor în acest domeniu al ingineriei și la noi în țară, atât pe timpul facultății, unde mecanica mi-a depășit așteptările, cât și mai târziu”, a concluzionat un elev de la un liceu ieșean, care i-a însoțit pe studenți la vizita de la Aerostar SA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.