preloder

TUIASI a câștigat un proiect european de aproape 1 milion de euro pentru integrarea mai ușoară a studenților pe piața muncii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a câștigat un important proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile care are ca scop dezvoltarea unor stagii de practică pentru studenți pentru a-i familiariza cu piața muncii și pentru a-i ajuta în acomodarea ulterioară la noul loc de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1 milion de euro, mai exact 4,75 milioane de lei, dintre care 3,96 milioane de lei reprezintă contribuția din fonduri europene nerambursabile, în timp ce circa 640.000 de lei a reprezentat contribuția de la bugetul de stat și 150.000 de lei suma pusă la dispoziție de către universitate

Numele integral al proiectului este „TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași într-un mediu de lucru real” și este realizat în parteneriat cu compania SC. DATA SERV ACCOUNTING SRL București.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea cu 129 a numărului absolvenţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv şi domeniile de specializare inteligentă. Totodată, se urmărește și creşterea cu 321 a numărului studenţilor TUIASI sprijiniţi pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii prin participarea la stagii de practică la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv şi domeniile de specializare inteligentă, cu respectarea unor proceduri clare şi a unor standarde de calitate definite.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivul tematic 10, prioritatea de investiții 10.iv, obiectiv specific 6.13, care are ca scop creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv şi domeniile de specializare inteligentă.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.