loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a finalizat implementarea proiectului CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN, cod MySMIS 120774

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Consolidare și reabilitare termică imobil EN”, cod SMIS 120774, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate organism intermediar.

Comunicatul de presă în format PDF poate fi consultat la linkul următor.

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Data de începere proiect: 10.11.2016
Data de finalizare a proiectului: 30.04.2023
Valoarea totală a proiectului, inclusiv valoarea nerambursabilă: 11.027.142,76 lei
Valoarea contribuției comunitare a proiectului: 7.507.086,83

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei cofinanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul operațional Regional POR 2014-2020, axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, operațiunea „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității infrastructurii Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice sectorului economic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • 1. OS 1 – Creșterea numărului de participanți la procesul de educație prin îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite studenților.
  • 2. OS 2 – Adaptarea infrastructurii instituției de învățământ superior la standardele de calitate europene prin intermediul lucrărilor de reabilitare.

Investiția propusă prin proiect va avea rolul de a crea mediul propice pentru derularea în condiții optime a activității didactice în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași. Lucrările propuse prin documentația tehnică duc la creșterea participării la procesul de educație a studenților, respectiv la creșterea nivelului de calitate a pregătirii populației active.

Impactul acestei investiții va viza creșterea calității infrastructurii existente, utilizată de către studenții și cadrele didactice care frecventează cursurile universității. Investiția are ca scop principal îmbunătățirea infrastructurii pentru a oferi condiții optime de studiu tuturor participanților la procesul educațional, dar are și un rol de promovare a ofertei și valorilor educaționale și științifice ale universității pentru creșterea atractivității sale, a vizibilității naționale și internaționale. Totodată, se va viza creșterea rolului universității noastre în mediul economic și social.

Rezultatele proiectului:

  • 1. Valori la începutul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1.018

Din care: 152 fete, 866 băieți, 2 persoane cu dizabilități, 546 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.

  • 2. Valori îndeplinite la finalul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1.279

Din care: 202 fete, 1.077 băieți, 3 persoane cu dizabilități, 652 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.

Pentru mai multe detalii despre proiect:

Manager proiect:
Prof. univ. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate
Bogdan Budeanu
email: bogdan.budeanu@staff.tuiasi.ro
telefon: 0232.702.429
adresa: Iași, Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T – clădirea Rectorat, parter, Registratura
www.tuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.