loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași lansează o nouă competiție de granturi interne de tip top-down în data de 28 iunie 2019

Pachetul de informații privind competiția de granturi interne de tip top-down, în cadrul universităţii.

Aceasta va avea tema: „Constituirea unei platforme topo-cadastrale informatice pentru imobilul reprezentat de platforma cămine studențești, cantina și baza sportivă, aparținând Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Tudor Vladimirescu.”

Tema propunerii de proiect: „Constituirea unei platforme topo-cadastrale informatice pentru imobilul reprezentat de platforma cămine studențești, cantina și baza sportivă, aparținând Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, B-dul Tudor Vladimirescu”
Director proiect: Șef lucr. dr. ing. Dan PĂDURE

Calendarul de desfăşurare a competiţiei de granturi interne de tip top-down aprobat de către Consiliul de Administrație electronic din data de 25.06.2019:

Activitate Termen
Lansare competiție 28 iunie 2019
Termen depunere propuneri proiecte 12 iulie 2019
Prezentare propuneri proiecte eligibile 15 iulie 2019
Primire contestații 16 iulie 2019
Răspuns contestații 17 iulie 2019
Evaluare proiecte 18 iulie 2019
Prezentare rezultate proiecte evaluate 19 iulie 2019
Primire contestaţii 22 iulie 2019
Răspuns contestaţii 23 iulie 2019
Prezentare rezultate finale 24 iulie 2019
Contractare 1 august 2019

Rezultate evaluare proiecte

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.