loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași oferă granturi interne pentru sprijinirea tinerilor cercetători

Tinerii cercetători de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au o dublă oportunitate de a accesa fonduri pentru a-și finanța proiectele de cercetare. 11 dintre proiectele depuse de către aceștia la competiția națională de granturi desfășurată de Uniunea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care au fost evaluate cu punctaj eligibil de peste 80 de puncte, dar nu au fost finanțate, vor beneficia de finanțare prin granturi interne TUIASI în valoare de 10.000 lei.

Granturile interne ale TUIASI sunt acum în etapa de contractare, data de începere a activității propriu-zise fiind 1 iunie.

„Chiar dacă finanțarea nu este foarte mare, considerăm că schema de granturi interne TUIASI constituie, pentru tinerii noștri colegi, o oportunitate de a acumula experiență în managementul proiectelor și de a iniția cercetări în domeniul lor de interes. Activitatea de cercetare desfășurată de fiecare echipă trebuie să se finalizeze cu cel puțin câte o lucrare publicată în reviste indexate ISI cu factor de impact”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare la TUIASI.

Cea de-a doua oportunitate pe care o au la dispoziție tinerii cercetători de la TUIASI este competiția națională de granturi de cercetare care va fi organizată anul acesta la nivelul Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), primele astfel de finanțări pentru tineri cercetători oferite de un consorțiu. Prin acest program fiecare universitate membră ARUT va acorda câte un grant pe fiecare domeniu de specializare științifică, în condițiile stabilite prin schema de granturi prezentată în pachetul de informații postat pe site-ul fiecărei universități membră ARUT.

Valoarea unui grant reprezintă echivalentul a 10.000 de euro, pentru acest an Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași urmând să finanțeze din venituri proprii patru granturi. Ca și în cazul granturilor interne TUIASI, cheltuielile eligibile sunt reprezentate de cheltuielile de logistică și de deplasare. Granturile ARUT, ca și cele TUIASI, se adresează exclusiv personalului didactic și de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată sau determinată la universitate și care îndeplinește criteriile de eligibilitate specifice fiecărei scheme de granturi.

Lansarea competiției de granturi interne este prima acțiune comună a universităților partenere în cadrul ARUT și ne dorim să fie un succes.  În perspectivă, pentru a extinde relațiile de colaborare inter-universități, intenționăm să concepem scheme de granturi la nivel de echipe comune cu reprezentanță din mai multe universități sau granturi de tip «top-down»”, a completat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin.

Durata unui proiect din categoria granturilor naționale ARUT este de aproximativ 14 luni, estimându-se faptul că la data de 1 octombrie 2018 contractele de finanțare vor fi semnate.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.