loader image

Universitatea Tehnică s-a alăturat și în 2022 campaniei de conștientizare a autismului: a iluminat în albastru turnul de șapte etaje din campusul academic

Ca în fiecare an, în noaptea dintre 2 – 3 aprilie, sediul Departamentului de Mașini Unelte și Scule (MUS) de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a fost iluminat în culoarea albastru.

Evenimentul are loc cu ocazia Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Autismului, într-o campanie coordonată de Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – Filiala Iași (ANCAAR).

Facem lucrul acesta pentru că este o clădire realizată în tonuri de albastru și noaptea este foarte frumos iluminată. În fiecare an, de 2 aprilie, vom ilumina întreaga clădire, care este un simbol pentru oraș aflat pe malul Bahluiului, lângă clădirea rectoratului, cu atât mai mult cu cât culoarea albastru este culoarea universității noastre,

a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorectorul responsabil cu activitatea didactică de la TUIASI

A fost ales corpul Departamentului MUS, iluminat între 9 seara și 6 dimineața, pentru că are deja elemente decorative albastre și este un turn vizibil de șapte etaje.


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.