loader image

Aprilie 2018

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță prelungirea cu o zi a perioadei de depunere a dosarelor, respectiv 03.05.2018 (inclusiv) pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor gr.II la Compartimentul de Audit Public Intern. (27.04.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de auditor gr. II, poz.2, șiauditor gr.II, poz. 3, la Compartimentul Audit Public Intern. (17.04.2018)

Pe 27.04.2018, ora 10.00 la sediul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale din nodul de comunicaţii Data Center va avea loc examenul de promovaredin funcţia de operator calculator debutant, în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicaţii Digitale, în funcţia superioară de inginer de sistem, gradul II, a salariatului Stan Ciprian-Marian. (17.04.2018)

În data de 25.04.2018, ora 08.00, în Sala de consiliu a Departamentului de Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcții și Instalații, va avea locexamenul de promovare pe postul de inginer sistem gr.II, a salariatului ing. Ionescu Bogdan Silvian, angajat în funcția de inginer debutant, în cadrul Departamentului de Mecanica Structurilor. Promovarea va avea loc prin transformarea postului din statul de funcții al Departamentului Mecanica structurilor

În data de 20.04.2018, de la ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare – grad III, al domnișoarei Ciridariu Andreea-Cătălina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare – debutant, la Biroul de Statistică din cadrulDirecției Generale Administrative. (03.04.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.