loader image

Februarie 2021

Rezultate probă scrisă pentru ocupare postului vacant de tehnician studii medii debutant, poz. 6, din statul de funcții al Departamentului Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (26.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.1 din statul de funcţii al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (26.02.2021)

Rezultate finale în urma procesului de recrutare și selecție a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIASI pentru proiect cu titlul „DIRECT ACCESS TO STUDENTS”, acronim DAS. (26.02.2021)

Rezultate finale în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului, realizat conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH (26.02.2021)

Selecție a personalului pentru proiectul DIRECT ACCESS TO STUDENTS (24.02.2021)

Selecție personal POCU – 131181 (24.02.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocupare postului vacant de tehnician studii medii debutant, poz. 6, din statul de funcții al Departamentului Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (22.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul POCU 131181 PRACTEH. (19.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul Direct Access to Students (DAS). (19.02.2021)

Proces verbal cu rezultatele finale în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul POCU 626/6/13/130661 PRACTIC. (17.02.2021)

Proces verbal cu rezultatele finale în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul POCU 626/13/131181/2020 PRACTEH. (17.02.2021)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanică – Compartimentul administrativ. (16.02.2021)

Proces verbal în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul POCU 626/6/13/130661. (15.02.2021)

Proces verbal în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul POCU 626/6/13/131181/2020. (15.02.2021)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.02.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanică – compartimentul administrativ. (15.02.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 2 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.02.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU/626/6/13/130661, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”, acronim PRACTIC. (10.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activității proiectului/contractului nr. POCU 626/13/131181/2020. (10.02.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanică – compartimentul administrativ. (10.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de secretar studii superioare gr.III,  poz.3 din statul de funcţii al secretariatului  Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (10.02.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanicăcompartimentul administrativ. (04.02.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 8 din statul de funcții al Serviciului Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (04.02.2021)

Rezultatele în urma analizării dosarelor pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (04.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician studii medii debutant, poz. 6 din statul de funcții al Departamentului Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (04.02.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr. IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.02.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manipulant bunuri, poz. 20 și poz. 22, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (02.02.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr. IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.02.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manipulant bunuri, poz. 20 și poz. 22, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.02.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8 din statul de funcții al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (02.02.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Financiar din cadrul Direcției Economice. (01.02.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.