loader image

Martie 2020

În data de 08.04.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare gr. II al doamnei Enache Otilia-Elena, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare gr. III la secretariatul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (24.03.2020)

În data de 06.04.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. II, al doamnei Hanganu Cristina, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. III la secretariatul Rectoratului. (24.03.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (20.03.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică.(18.03.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.(16.03.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (16.03.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 94, 95, 96, 97, la Serviciul de Pază Campus Academic și poz. 42 la Serviciul de Pază Campus Studențesc, pe durată nedeterminată, normă întreagă. (16.03.2020)

În data de 25 martie 2020, ora 10.00, la Departamentul de Fizică, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gradul I, a salariatului Luțcanu Marian, angajat în funcția de inginer gradul II în Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (16.03.2020)

Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, confirmat de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul MEC nr. 3441 din 05.03.2020, în temeiul articolului 207 (5) lit. b din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, organizează concurs public pentru selectarea decanilor celor 11 facultăți din cadrul universității pentru mandatul 2020-2024. (16.03.2020)

În data de 27 martie 2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem, gradul II, al domnului Dragoș-Ștefan Neagu, angajat pe postul de operator calculator debutant în cadrul Biroului Întreținere – Service, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (12.03.2020)

În data de 27 martie 2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de operator calculator, treapta III, al domnului Vlăduț Butnaru, angajat pe postul de operator calculator debutant în cadrul Biroului Întreținere – Service, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (12.03.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 27, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.03.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de sudor tr. I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.03.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 94, poz. 95, poz. 96, poz. 97 la Serviciul de Pază Campus Academic și poz. 42 la Serviciul de Pază Campus Studențesc pe durată nedeterminată, normă întreagă. (12.03.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (12.03.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 27, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.03.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de sudor tr. I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.03.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 94, poz. 95, poz. 96, poz. 97 la Serviciul de Pază Campus Academic și poz. 42 la Serviciul de Pază Campus Studențesc pe durată nedeterminată, normă întreagă. (10.03.2020)

În data de 26 martie 2020, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, al domnului Liviu-Marinel Plămădeală, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. II la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (10.03.2020)

În data de 24 martie 2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, al domnului Bogdan Samoil, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. II la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.03.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. III, poz. 2 la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (09.03.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date- Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (09.03.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator încălzire tr. I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T7 – T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.03.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de sudor tr. I, poz. 1, la Atelierul Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.03.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 2, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (09.03.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date-Serviciu Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.03.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 27, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.03.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date-Serviciu Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (04.03.2020)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de sudor tr. I, poz. 1, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Birou Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.03.2020)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de instalator încălzire tr. I, poz. 8, din statul de funcții al Căminului T7 – T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.03.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (02.03.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.