loader image

Accesul național la literatura științifică și de cercetare (bazele de date ANELIS) în 2024

Accesul național electronic la literatura științifică și de cercetare (bazele de date ANELIS) în 2024 se realizează prin accesarea noului site web al Asociației Anelis Plus de la adresa: www.anelis-plus.ro.

Acest site nou are o interfață intuitivă și un design modern, pentru ca utilizatorii din mediul academic ai resurselor de documentare electronică (studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, bibliotecari, etc.) să poată găsi ușor informațiile de care au nevoie pentru cercetare.

Utilizatorii din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași pot să utilizeze resursele disponibile prin intermediul AnelisPlus și să consulte pe acest site următoarele:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.