loader image

Burse DAAD pentru doctoranzi, cercetători și cadre didactice

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Serviciul German de Schimb Academic) are și anul acesta o ofertă atractivă de burse pentru doctoranzi, cercetători și cadre didactice.

Am dori să vă atragem atenția îndeosebi asupra următoarelor programe de bursă:

1. Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată (1 – 6 luni)

2. Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1 – 3 luni)

3. Program de reinvitare pentru foști bursieri (1 – 3 luni)

4. Burse pentru artiști și arhitecți – Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare (1-3 luni)

Data limita de aplicare pentru toate cele patru programe este:

01.05.2018 pentru stagii care încep între decembrie 2018 – mai 2019

Sunt finanțate stagii de cercetare în limba engleza. În acest caz, limba în care se desfășoară proiectul de cercetare trebuie să fie menționată în scrisoarea de invitație.

Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse finanțate de statul român. În aceste cazuri, se ține cont de anumite prevederi. Pentru detalii suplimentare puteți contacta biroul DAAD la info@tuiasi.rodaad.ro.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.