loader image

Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice, 2017 – 2018, semestrul al II-lea

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR PE POSTURI DIDACTICE

(conform Hotărârii de Guvern nr. 457/2011 cu completările și modificările ulterioare)

Publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr. 345 din 24.04.2018

Înscriere candidați: 24 aprilie 2018 – 11 iunie 2018

Desfășurare concursuri: 27 iunie 2018 – 30 iunie 2018

Dosarul de concurs va fi depus personal la Registratura universității sau transmis prin poștă la adresa:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității

str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași

Program Registratură: luni – vineri: 08.00 – 15.00

Date despre concurs la https://didactic.rectorat.tuiasi.ro/ – Cadre didactice

și la https://jobs.edu.ro/

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.