loader image

Creșterea performanței prin internaționalizare în cercetarea doctorală la Politehnica ieșeană

Prorectoratul Relații Internaționale și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în cadrul proiectul CNFIS-FDI-2021-0426, Internaționalizare prin Multiculturalism și Oportunități de Valorizare a Experiențelor (I-Move), evenimentul online „TUIASI pHd completion training, 18-28 octombrie 2021”.

Adresate atât proaspeților doctoranzi TUIASI, cât și celor care au depășit primii pași și au început să adune „ingredientele” pentru cercetarea doctorală, webinariile din cadrul acestui eveniment propun abordarea mai multor subiecte cu o tematică diversă, pentru dobândirea de noi competenţe în vederea susţinerii cu succes a tezei de doctorat.

Unul dintre obiectivele CSUD a fost, încă de anul trecut, crearea şi implementarea unor seminarii de training online pentru studenţii doctoranzi de la TUIASI, în special în contextul digitalizării procesului de învăţare şi training. Pe parcursul anului universitar 2020-2021 au fost propuse studenţilor doctoranzi 6 seminarii online, care au înregistrat un număr foarte mare de participanţi și un interes crescut din partea acestora. În urma discuţiilor cu studenţii noştri, s-a născut ideea creării unei platforme cu caracter permanent, prin intermediul căreia vor fi abordate tematici de interes major şi care găzduiește, în premieră, atât în TUIASI, cât şi pe plan naţional prelegeri ale unor traineri din străinătate, personalităţi recunoscute la nivel internaţional

a declarat prof. univ. dr. ing. Alina Adriana Minea, director al Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Politehnicii ieșene

Evenimentul online TUIASI pHd completion training  va contribui în mod direct la creşterea calităţii studiilor doctorale şi eficientizarea internaţionalizării studiilor de doctorat în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. El este structurat pe următoarele module:

  1. Redactare lucrări ştiinţifice / Academic writing
  2. Abordarea unui program ştiinţific / Experimental planning
  3. Teza de doctorat / Writing your Thesis
  4. Planificarea carierei după susţinerea tezei de doctorat /Career planning – Where your Doctorate Can Lead

Seminariile se vor desfăşura în format online, pe platforma Google Meet. Înscrierea doctoranzilor la eveniment se va realiza prin completarea formularului de la acest link. Linkul de acces pentru fiecare webinar fiind ulterior transmis la adresa de email instituţională menţionată de fiecare doctorand în formular.

Evenimentul desfășurat online va avea şi o componentă interactivă, oferind studenţilor doctoranzi oportunitatea de a dialoga direct cu profesorii / trainerii invitaţi

a completat prof. univ. dr. ing. Alina Minea

Înregistrările prelegerilor şi materialele suport vor fi găzduite ulterior în secțiunea Doctorat de pe platforma de training (edu.tuiasi.ro) care va fi dezvoltată în acest scop şi va oferi accesul permanent la seminariile desfăşurate, pe bază de cont instituţional, tuturor studenţilor doctoranzi.

Mai multe detalii despre programul, conținutul webinariilor și trainerii internaționali pot fi accesate la adresa următoare.

Pentru informații suplimentare: international@tuiasi.ro, doctorat@tuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.