loader image

De Zilele TUIASI se celebrează 100 de ani de la înființarea Asociației Generale a Inginerilor din România

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și Asociația Generală a Inginerilor din România vor marca împreună un moment important  în cadrul manifestărilor din Municipiul Iași prilejuite de Centenarul Marii Uniri prin organizarea unui eveniment omagial intitulat „100 de ani de la înființarea Asociației Generale a Inginerilor din România – Iași, 1918”.

Evenimentul va aduce în atenția publică rolul jucat de oraș în ceea ce privește înființarea la Iași, în ultimul an al Primului Război Mondial, în 1918, a Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR).

Evenimentul Omagial este planificat să se desfășoare la data de 16 noiembrie 2018, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în intervalul orar 9-14. La eveniment sunt invitate personalități ale vieții culturale și științifice ieșene, cadre didactice, cadre militare, studenți și elevi etc. Această întâlnire aniversară se va bucura de prezența unor ingineri ieșeni din industrie, cercetare, proiectare și învățământ superior tehnic. De asemenea, vor fi invitați la sărbătoare și reprezentanții filialelor AGIR din alte județe, membrii ai altor asociații și fundații inginerești din municipiul Iași.

Se va edita un volum omagial, intitulat „100 de ani de la înființarea Asociației Generale a Inginerilor din România – Iași, 1918”. Evenimentul va avea în program o serie de conferințe, alocuțiuni ale participanților și acordarea de medalii și diplome aniversare.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.