loader image

Universitatea Tehnică i-a oferit distincția de Doctor Honoros Causa profesorului Gheorghe Alexandru Radu, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Vineri, 9 noiembrie 2018, în Sala de Conferințe a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a avut loc ceremonia de decernare către Senatul TUIASI, la propunerea Facultăţii de Mecanică, a titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. emerit dr. ing. Gheorghe Alexandru Radu de la Universitatea „Transilvania” din Braşov, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

universitatea-tehnica-i-a-oferit-distinctia-de-doctor-honoros-causa-profesorului-gheorghe-alexandru-radu-membru-titular-al-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania

„Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa constituie un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate universitară”, a deschis ceremonia conf. univ. dr. ing. Tania Mariana Hapurne, președintele Senatului TUIASI, prezentând apoi comisia care a analizat oportunitatea acordării titlului onorific:

  • Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – președinte
  • Prof. univ. dr. ing. Nicolae BURNETE, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  • Prof. univ. dr. ing. Nicolae ISPAS, Universitatea „Transilvania” din Brașov
  • Prof. univ. emerit dr. ing. Radu GAIGINSCHI, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Conf. univ. dr. ing. Gelu IANUȘ, decan, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Bogdan HORBANIUC, prodecan, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Edward RAKOSI, director Departament Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
universitatea-tehnica-i-a-oferit-distinctia-de-doctor-honoros-causa-profesorului-gheorghe-alexandru-radu-membru-titular-al-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania

Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI și președintele comisiei, a citit laudatio, menționând la început că acesta „reprezintă o sinteză condiționată de limitele de timp, pentru că activitatea domnului profesor este mult, mult mai bogată decât ceea ce am putut include în aceste pagini”:

Având în vedere personalitatea științifică marcantă, recunoscută internațional, a prof. univ. emerit dr. ing. Gheorghe Alexandru Radu de la Universitatea „Transilvania” din Brașov, precum şi relaţiile strânse de colaborare din ultimii ani dezvoltate între Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași şi Universitatea „Transilvania” din Brașov, Consiliul Facultăţii de Mecanică, la propunerea Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere a hotărât în unanimitate să propună conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. emerit dr.ing. Gheorghe Alexandru Radu. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa vine să încununeze în mod strălucit o bogată activitate didactică, ştiinţifică și de conducere academică la Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul  Universității „Transilvania” din Brașov.

universitatea-tehnica-i-a-oferit-distinctia-de-doctor-honoros-causa-profesorului-gheorghe-alexandru-radu-membru-titular-al-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania

Laudatio a cuprins date biografice, formarea și dezvoltarea profesional-științifică, activitatea de cercetare științifică, activitatea educațională, vizibilitatea internațională și colaborarea cu TUIASI. Citiți aici întreg documentul și discursul.

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Ispas de la Universitatea „Transilvania” din Brașov, a mulțumit din partea instituției de învățământ pe care o reprezintă, pentru „onoarea care a fost făcută decernând acest titlu unui magistru scump al nostru și al meu personal, pentru că am crescut profesional alături de domnul profesor Radu. Inclusiv la proiectul meu de diplomă l-am avut drept conducător. L-am simțit întotdeauna alături de noi, alături de școala pe care încet-încet am reușit s-o aducem la un oarecare prestigiu la nivelul întregii țări și nu numai”.

universitatea-tehnica-i-a-oferit-distinctia-de-doctor-honoros-causa-profesorului-gheorghe-alexandru-radu-membru-titular-al-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania
prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Luând cuvântul, prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a subliniat calitățile umane ale profesorului Gheorghe Alexandru Radu, cultura deosebită, inteligența extraordinară și dragostea pentru tot ceea ce face pentru semeni. „Lucruri care în ziua de astăzi sunt atât de rare. Știm cu toții că lumea aceasta este în plină criză. Alergăm haotic, dar nu știm pentru ce, uităm să fim oameni, uităm să iubim, uităm să oferim ceva. Ori profesorul Radu a știut dintotdeauna să ofere celui care avea nevoie de ceva acel ceva”, a mărturisit profesorul Nicolae Burnete.

Prof. univ. dr. ing. Edward Rakosi, directorul Departamentului Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere de la Facultatea de Mecanică din Iași, a evocat câteva file de istorie culturală și tehnică, arătând cadrul în care s-a format personalitatea complexă și erudită a profesorului Gheorghe Alexandru Radu. Apoi a vorbit despre teza de doctorat a acestuia, care „din punct de vedere științific, tehnic, a fost cu mulți ani în urmă pentru noi, un colectiv de tineri ingineri, un punct de plecare atunci când am primit și am preluat un proiect important la vremea respectivă, aplicarea și utilizarea sistemelor de injecție de benzină pe un motor românesc, într-un parteneriat cu fosta uzină de automobile ARO. Modelul prezentat de domnul profesor, rezultatele teoretice și experimentale, au fost de un real folos și mereu această lucrare a stat alături de proiectul nostru.

universitatea-tehnica-i-a-oferit-distinctia-de-doctor-honoros-causa-profesorului-gheorghe-alexandru-radu-membru-titular-al-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania

După momentul decernării titlului și intonarea imnului Gaudeamus Igitur, profesorul Gheorghe Alexandru Radu a ținut o prelegere, mulțumind inițial pentru onoarea de a primi această distincție din partea TUIASI, „un corolar al evoluției culturii și științei pe meleagurile moldave”. Mai departe, profesorul a ales să nu prezinte, cum se întâmplă adesea la astfel de ceremonii, virtuțile specializării care l-a consacrat, autovehiculul în general și motorul cu ardere internă în special, vorbind în schimb despre câteva momente ale cercetării științifice în care a fost implicat de-a lungul anilor. „Acestea aruncă o lumină relativ clară și asupra provocărilor care ne așteaptă.” Invitatul le-a prezentat celor din sală cercetările sale, cu imagini din surprinse în laborator. „Împreună cu colegii mei și în competiție cu institute de cercetare din țară, am realizat primul motor românesc diesel cu cameră de turbulență pentru autoturisme prin conversia motorului cu carburator de Dacia 810-99”, a explicat profesorul Gheorghe Alexandru Radu.

universitatea-tehnica-i-a-oferit-distinctia-de-doctor-honoros-causa-profesorului-gheorghe-alexandru-radu-membru-titular-al-academiei-de-stiinte-tehnice-din-romania
prof. univ. emerit dr. ing. Gheorghe Alexandru Radu, DHC TUIASI

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. emerit dr. ing. Gheorghe Alexandru Radu încununează o bogată activitate didactică, ştiinţifică şi de conducere academică precum şi relaţiile de colaborare cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.