loader image

Finalizarea proiectului „Developing New Skills for the Extroversion Specializations of Fashion Industry in Europe” – EXTRO SKILLS

Pe parcursul a 30 de luni (perioada 01.10.2015 până pe 31.3.2018) s-a desfășurat proiectul ERASMUS+ intitulat Dezvoltarea de noi competențe pentru internaționalizarea specializărilor din industria modei în Europa, acronim EXTRO SKILLS, Agreement Nr. 2015-1-EL01-KA202-013907, coordonat de Hellenic Fashion Industry Association – Grecia.

La acest proiect a participat un consorțiu de parteneri din 5 țări – Grecia, Spania, România, Marea Britanie, Belgia. România a fost reprezentată de Universitatea Tehnică „Ghoerghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial.

Site-ul proiectului: www.extroskills.eu.

Obiectivul general al proiectului EXTRO SKILLS a fost de a crea și implementa un protocol educațional inovativ și comprehensiv destinat firmelor din sectorul de textile și confecții implicate în export.

Principalele rezultate concrete ale acestui proiect internațional se referă la:

  • Definirea unui profil profesional pentru angajații implicați în export și marketingul de modă (în special IMM-uri). Acest profil este prezentat în limba engleză și poate fi accesat la următoarea adresă
  • Crearea unei platforme de pregătire digitale care va aduce împreună industria modei și managerii din întreaga Europă.

Platforma web, care include materialele educaționale dezvoltate în cadrul proiectului referitoare la exportul în industria modei și aspecte de marketing specific activităților de export, este un instrument ICT de învățare tip Moodle. Materialele (cursuri și teme inviduale) sunt structurate în 3 unități, acoperind: căi spre piață, aspecte legate de branding în activitatea de export și probleme specifice legate de logistică în export. Platforma poate fi accesată la următoarea adresă în limba engleză, greacă, spaniolă, română și franceză.

Totodată, s-a organizat o fază pilot de testare a materialului educațional conceput în cadrul proiectului. Faza pilot s-a desfășurat pe parcursul a 2 luni în Grecia, Marea Britanie, România, Spania, Belgia, Italia, Elveția, Finlanda, Estonia și Croația. În total, au participat 104 persoane din companii de textile și confecții implicate în modă, precum și studenți, care au parcurs cele 3 unități de pe platformă, evaluând apoi calitatea materialului educațional, precum și ușurința de accesare și interfața platformei. Rezultatele acestui studiu indică faptul că majoritatea participanților au apreciat pozitiv calitatea informațiilor incluse în cele 3 unități de învățare, în timp ce este 75% au apreciat ușurința de utilizare și interfața platformei.

Rezultatele proiectului au fost prezentate în două evenimente de multiplicare, organizate în 23.11.2017 în Tesalonic (Grecia) și în în 14.03.2018 în Gent (Belgia).

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.