loader image

First BrainTwin Student Research Paper Competition now open!

The BrainTwin project team is excited to announce its first student research paper competition with the aim to support scientific research in the field of Neuroengineering carried out by students at Romanian Universities!

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.