loader image

Pasionat de IT? Urmează un internship IT@TUIASI

Studenții interesați să urmeze o carieră în domeniul IT se pot înscrie în perioada 25 mai – 9 iunie la programul de internship IT@TUIASI. Sunt disponibile șase locuri pe informatizare și patru locuri pe securitate cibernetică, cu un program de 20 de ore pe săptămână, la Biroul Informatizare. Internshipul este plătit cu 50% din salariul minim brut pe țară.

Durata programului: 6 luni

Aplicanți eligibili: studenți ai unei facultăți cu profil tehnic

Domenii de specializare:

 • informatizare – 6 poziții de intern
 • securitate cibernetică – 4 posturi de intern

Cuantumul indemnizației de internship: 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program de maxim 20 de ore pe săptămână, acordat proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată, conform prevederilor legii 176/2018, articolul 8, alineatul 2

Îndrumători internship:

 • informatizare – șef. lucrări dr. ing. Adrian Alexandrescu și ing. Gheorghiță Butnaru
 • securitate cibernetică – șef. lucrări dr. ing. Cristian-Mihai Amarandei

Procedura de selecție:

Selecția va avea loc în două etape: concurs de dosare și interviu

Comisia de selecție:

 • ing. mat. Marius Constantin Șutu
 • șef. lucrări. dr. ing. Cristian-Mihai Amarandei
 • șef. lucrări. dr. ing. Adrian Alexandrescu
 • ing. Gheorghiță Butnaru

Înscrierea candidaților va avea loc prin e-mail, la adresa internship@tuiasi.ro, iar solicitarea de înscriere va conține ca atașamente: scrisoare de intenție, adeverință de student și CV în format Europass, precum și orice alte documente relevante pentru a ilustra aptitudinile în domeniul IT&C (diplome, atestate, certificate de participare la training-uri etc.); de asemenea, toți candidații trebuie să completeze formularul de la adresa https://forms.gle/HV6tY1tjVVK7qjiG6

Rezultatul procesului de selecție a dosarelor va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte, iar candidații admiși vor primi programarea pentru interviu.

Interviul va avea loc fizic, la sediul Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, iar rezultatul va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte.

Criteriile de selecție, cerințele minime, cunoștințele necesare, atribuțiile și responsabilitățile, tematica pentru interviu și bibliografia aferentă se găsesc în documentele de mai jos:

Calendarul programului de internship:

 • 25 mai 2022 – 9 iunie 2022: înscrierea candidaților
 • 10 iunie 2022: selecția dosarelor
 • 14 iunie 2022: interviu și comunicarea rezultatelor
 • 15 iunie 2022 – 15 decembrie 2022: desfășurarea stagiului de internship.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.