loader image

Springer Nature oferă cărți electronice axate pe știința datelor în 2024

Springer Nature oferă cărți electronice axate pe știința datelor și care se adresează tuturor celor interesați din universitatea noastră.

Această listă este selectată de editori și conține cărți electronice axate pe știința datelor.

Titlurile includ Informatică, Știința mediului, Matematică, Tehnologii inteligente și multe altele.

Lista de titluri o puteți consulta și descărca de aici.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.