loader image

IN MEMORIAM | Prof. univ. dr. ing. DHC Mircea Cozmîncă s-a stins din viață

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Departamentul de Sisteme de Producție Digitale, anunță cu regret decesul Prof. univ. dr. ing. DHC Mircea Cozmîncă, unul dintre cei mai iluștri exponenți ai învățământului românesc de inginerie industrială.

Prof. Cozmîncă și-a pus amprenta personalității sale profesionale și umane asupra multor generații de ingineri mecanici, fiind, în același timp, și un recunoscut manager universitar, deținând mai multe mandate de decan și prorector. Pentru tot efortul depus la dezvoltarea și consolidarea școlii românești de inginerie îi vom păstra o vie și meritată recunoștință!

Profesorul a încetat din viață la data de 12 ianuarie 2024, iar slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 17 ianuarie, ora 11.00, Cimitirul „Sf. Petru și Pavel”.

Prof. univ. dr. ing. DHC Mircea Cozmîncă era absolvent al Liceului „Grigore Ghica Vodă” din Dorohoi și al Institututlui Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Mecanică, promoția 1964. A fost specialist în teoria așchierii, urmând un stagiu în acest domeniu la Universitatea Carnegie-Mellon din Pittsburgh SUA.

A fost conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială și a elaborat un număr important de monografii, tratate, cursuri universitare, lucrări științifice, brevete de invenție etc. A condus, de asemenea, peste 50 de proiecte de cercetare/ dezvoltare, cu diverși parteneri din mediul academic sau industrial, din țară sau din Uniunea Europeană.

Profesorul Mircea Cozmîncă a fost primul decan al Facultății de Construcții de Mașini, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în perioada 1990-2004 și prorector responsabil cu strategia universitară între anii 2004 și 2008. A fost membru în comisii de specialitate din cadrul Consiliului Național de Acordare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, sau din Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică, fiind, de asemenea, și expert ARACIS.

Prin pozițiile de conducere și de reprezentare academică pe care le-a ocupat de-a lungul timpului, profesorul Cozmîncă a fost implicat în luarea unor decizii foarte importante care au ținut de transformările din învățământul superior de după 1990, atât la nivel local, cât și național. Astfel, în acea perioadă s-au înființat noi facultăți, noi departamente, noi programe de studii, s-au schimbat criteriile de finanțare din învățământul superior, a apărut procesul Bologna etc.

Profesorul Cozmîncă și-a adus contribuția la gestionarea acestor procese de schimbare cu tactul, înțelepciunea și dreapta-judecată care l-au caracterizat întotdeauna. Prin prezența sa elegantă și distinsă, profesorul impunea o stare de respect și admirație, iar cei care au lucrat îndeaproape cu el s-au putut bucura din plin de marea sa bogăție sufletească.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.