loader image

TUIASI finalizează un proiect de 356.000 de euro realizat în parteneriat cu școli și angajatori din Republica Moldova

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță închiderea proiectului „Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii – IVAC” 2SOFT/1.1/94, proiect finanțat prin Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Prioritatea 1.1: Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia.

Proiectul a fost desfășurat în parteneriat de Consiliul Raional Ialovenni, Republica Moldova (Lider), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Beneficiar 1) și Fundația EDINFO Iași (Beneficiar 2).

Perioada de implementare: 11.02.2021 – 10.10.2022

Buget total al proiectului: 355.470 euro

Obiectivul general al proiectului este crearea unui lanț valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii, cât și facilitarea accesului la sistemul de învățământ terțiar prin dezvoltarea serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane printr-o serie de activități specifice de orientare în cariera profesională, pentru elevi de liceu și studenți ai TUIASI, prin instruiri și ateliere pe teme relevante, consiliere profesională, un program de mobilitate și dezvoltarea cooperării instituționale prin stabilirea de parteneriate transfrontaliere între instituții de învățământ și entități economice. Grupul țintă al proiectului a fost alcătuit din elevi și profesori de liceu, studenți TUIASI și angajatori din raionul Ialoveni, Republica Moldova și patru județe din România (Iași, Botoșani, Galați, Vaslui).

Elevii și studenții au participat la 4 cursuri pentru îmbunătățirea abilităților soft (comunicare, leadership, gândire critică și competențe antreprenoriale și dezvoltare sustenabilă). Abilitățile soft (sau soft skill-urile) sunt foarte căutate de către angajatori în ultimii ani, deoarece s-a dovedit că persoanele care și-au dezvoltat aceste abilități dau dovadă de o colaborare cu colegii și implicare mult mai bună în activitatea firmei.

De asemenea, atât elevii cât și studenții au avut parte de consiliere profesională și vocațională, adaptată vârstei și nivelului lor de pregătire .

100 de elevi din liceele din raionul Ialoveni au participat la programul de mobilitate transfrontalieră „Student la Iași”. Astfel elevii au experimentat viața de student la TUIASI pentru o perioadă de 6 zile, participând la 7 cursuri specifice universității:

 • Cum înțeleg clădirile cele mai faimoase din lume;
 • Tehnologii moderne de prelucrare a materialelor compozite;
 • Facilitățile construcțiilor între necesitate, confort și tehnologie;
 • Incursiune in ingineria electrică și energetică;
 • Lumea fără textile;
 • Evaluarea impactului mediului. Cerințe obligatorii pentru dezvoltarea industrială;
 • Căi de comunicații și lucrări de artă pentru infrastructura de transport (rutier, feroviar și  aerian).

De asemenea, în acele zile, elevii s-au familiarizat cu istoria și obiectivele orașului Iași.

Prin proiectul IVAC, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași continuă colaborarea cu învățământul preuniversitar cu scopul ridicării nivelului permanent de pregătire și informare atât al elevilor cât și a cadrelor didactice din învățământul liceal.

Cadre didactice din liceele din raionul Ialoveni si cele 4 județe din România au participat la 5 cursuri de pregătire continuă:

 • Managementul comunicării în mediul școlar;
 • Managementul stresului în organizațiile educaționale;
 • Tehnici de eficientizare a actului educațional;
 • Centrarea actului didactic pe abilitățile curriculare;
 • Managementul educației participative.

Profesorii au participat apoi la 2 workshop-uri  cu tematicile „Îmbunătățește-ți abilitățile de comunicare” și „Vremuri noi, provocări noi”, unde au putut să exerseze noțiunile învățate în cursurile parcurse, lucrând în echipe.

Proiectul IVAC și-a propus prin activitățile sale să aducă angajatorii mai aproape de TUIASI, de studenții universității și de liceele care au agreat la proiect. Astfel au fost organizate 2 evenimente: Zilele angajatorului, constând în cate un târg de joburi și internshipuri, cât și un workshop „(Pregătirea tinerei generații pentru piața muncii. Cerințe. Necesități. Schimbare (ce abilități măresc angajabilitatea?)” și „Carieră și antreprenoriat pentru tineri. Evaluarea intereselor profesionale)” la care au participat angajatori din județul Iași, dar și din regiunea centrală a Republicii Moldova. În urma acestor discuții cu angajatorii au fost încheiate acorduri de colaborare între unitățile de învățământ și agenții economici, în scopul colaborării și accesării de către studenți și elevi a stagiilor de practică sau internship.

Ca urmare a acestor colaborări, 30 de studenți TUIASI su efectuat o vizită de 3 zile la angajatori din Republica Moldova, unde au putut să ia contact cu modul de organizare a unei firme, procesele de producție, modalități de marketing ale produselor.

Rezultatele proiectului:

 • 1 program educațional de instruire a unor soft-skill-uri pentru elevi și studenți
 • 1 program consiliere profesională și vocațională pentru elevi și studenți
 • 1 program educațional de introducere în disciplinele tehnice (Student la Iași)
 • 1 program de învățare continuă în domeniul educațional pentru profesorii de liceu
 • 2 evenimente „Zilele angajatorului” – târg de job-uri și internship-uri + workshop și 40 de acorduri de colaborare semnate între agenți economici și unități de învățământ
 • 1 vizită de lucru a studenților TUIASI la agenți economici din Republica Moldova – familiarizarea cu mediul economic
 • crearea a 15 puncte de acces la internet în liceele din raionul Ialoveni, dotarea unui laborator cu calculatoare la TUIASI
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.