loader image

TUIASI organizează a 11-a ediție a Conferinței internaționale de Ingineria și Managementul Mediului în Elveția

Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), împreună cu următorii parteneri organizatori:

 • Universitatea de Științe Aplicate și Arte Elveția de Nord-Vest, Elveția
 • Federația Europeană de Biotehnologie, Secțiunea Biotehnologie de mediu
 • Universitatea Alma Mater Studiorum din Bologna, Italia

organizează cea de-a 11-a Conferință internațională de Ingineria și Managementul Mediului –ICEEM11,  în perioada 8-10 septembrie 2021. Conferința este la a 4-a ediție care se desfășoară în străinătate si va avea loc în sistem hibrid, online și onsite, la Muttenz, Elveția.

Conferința este, de asemenea, susținută de următorii parteneri:

 • Departamentul InterMEDIU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • Organizația Academică de ingineria mediului și dezvoltarea durabilă (OAIMDD).

         Ediția a 11-a a Conferinței ICEEM reprezintă un eveniment internațional științific, dedicat promovării și diseminării rezultatelor științifice remarcabile în domeniile Ingineriei mediului, managementului mediului și dezvoltării durabile.Ediția din acest an, are 105 participanți, care participă cu 65 de comunicări orale și 38 de postere, grupate în 15 sesiuni, sub 7 subiecte majore ale conferinței: I. Biotehnologia mediului, II. Ciclurile resurselor de apă și a apelor uzate: tehnologii, recirculare și reutilizare; III. Managementul  deșeurilor în contextul (bio) economiei circulare; IV. Evaluări de durabilitate și ecoinovare; V. Materiale noi pentru aplicații de mediu și energie; VI. Monitorizarea și modelarea poluării mediului, VII. Workshop-uri tematice (economie circulară și bioeconomie, proiecte europene, priorități și oportunități de cercetare emergente).

Participanții la ICEEM11 sunt specialiști recunoscuți în protecția mediului provenind dintr-o rețea largă de: 30 de universități (23 de universități din străinătate), 8 institute de cercetare și dezvoltare (5 din străinătate) și 4 parteneri industriali.

Rezumatele extinse acceptate pentru prezentarea in cadrul ICEEM11 au fost publicate în volumul dedicat conferinței, la Editura ECOZONE a Organizației Academice de Ingineria Mediului și Dezvoltare Durabilă (OAIMDD).

Participanții din acest an la ICEEM11 provin din 15 țări, de pe 2 continente, oferind un caracter divers acestei ediții, cu țări precum: Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, India, Italia, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Spania și Elveția.

Conferințele plenare vor fi susținute de personalități științifice de renume, acoperind teme de ultimă generație în Ingineria mediului: Prof. Dr. Adisa Azapagic, Universitatea din Manchester, Marea Britanie; Prof. Dr. Mark van Loosdrecht, Universitatea de Tehnologie Delft, Olanda; Philippe Mengal, Bio-based Industries Joint Undertaking; Prof. dr. Korneel Rabaey, Universitatea din Ghent, Belgia; Prof.dr. Giorgio Mannina, Universitatea din Palermo, Italia; Conf. Dr. Paola Fabbri, Universitatea din Bologna, Italia, Prof. Dr. Frank Nüesch, Laboratoarele Federale Elvețiene pentru Știința Materialelor și Tehnologie (EMPA), Elveția; Dr. Giovanni De Santi, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC, EU); Prof. Dr. Jacob de Boer, Universitatea Vrije Amsterdam, Olanda.

După conferință, cele mai importante contribuții științifice prezentate la ICEEM11 vor fi selectate si propuse spre publicare în reviste internaționale de prestigiu cotate ISI:

 • Process Safety and Environmental Protection, (cotat ISI, FI = 6.158, Elsevier);
 • Environmental Engineering and Management Journal (cotat ISI, FI = 0,916, TUIASI);
 • Sustainable Production and Consumption (cotat ISI, FI = 5.032, Elsevier).
 • New Biotechnology (cotat ISI, FI = 5.079, Elsevier);

Conferința ICEEM11 este sponsorizată de Swiss Chemical Society, Biotechnet Switzerland și Agilent Technologies.

Seria de conferințe internaționale privind ingineria și managementul mediului-ICEEM, a fost inițiată și organizată la fiecare 2 ani, din 2002, de către Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, dorind de la început să reunească cercetători internaționali, academicieni, profesioniști și studenți, care lucrează în domenii precum: ingineria mediului, managementul mediului și sustenabilității și să sprijine schimbul de cunoștințe și diseminarea cercetării și a programelor educaționale specifice. Limba conferinței a fost exclusiv engleza pentru toate edițiile ICEEM.

Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, este liderul național în cercetare și activități academice în domeniul Ingineriei Mediului. În 2011 (ultimul clasament național), toate programele educaționale oferite (niveluri de licență, masterat și doctorat și post-doctorat) au fost clasificate pe locul 1, pe baza evaluării activităților academice și de cercetare, a vizibilității naționale și internaționale, numărul și calitatea criteriilor stabilite de parteneriate interinstituționale.

Încă de la Ediția ICEEM01, desfășurată în septembrie 2002 la Iași, vizibilitatea internațională a fost asigurată de participarea unor personalități de mare prestigiu științific, inclusiv pentru susținerea conferințelor plenare. Cu toate că, organizatorul principal este Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, 6 ediții anterioare ale seriei de conferințe ICEEM (ICEEM03, ICEEM05, ICEEM06, ICEEM07, ICEEM08, ICEEM09) au fost organizate în colaborare cu universități recunoscute la nivel internațional, iar 3 ediții au avut loc în întregime în străinătate având ca gazde: Universitatea din Panonia, Ungaria (ICEEM06), Universitatea de Tehnologie din Viena, Austria (ICEEM07), Universitatea Alma Mater Studiorum din Bologna, Italia (ICEEM09). ICEEM11 este a 4-a ediție desfășurată în străinătate având ca gazdă Universitatea de Științe Aplicate și Arte, Elveția de Nord-Vest și este prima susținută în mod hibrid, cu transmisie simultană online și onsite.

Mai multe informații despre cea de-a 11-a Conferință internațională de inginerie și management al mediului – ICEEM11, precum și despre edițiile sale anterioare, pot fi găsite pe site-ul oficial al conferinței: www.iceem.ro.

Președinții conferinței ICEEM11:

 • Prof. Dr. Carmen Teodosiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România
 • Prof. Dr. Philippe Corvini, Universitatea de Științe Aplicate și Arte Elveția de Nord-Vest și Federația Europeană de Biotehnologie – Secțiunea Biotehnologie de mediu
 • Prof. Dr. Fabio Fava, Universitatea „Alma Mater Studiorum” din Bologna, Italia
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.