preloder

Cursuri de limba engleză de tip inițiere și specializare

Derularea unor noi serii în cadrul Programelor de formare profesională a adulților, tip Inițiere şi tip Specializare pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – Comunicare în limba engleză”, în cadrul proiectului CNFIS–FDI–2019-0021

Prorectoratul Relații Internaționale anunță demararea selecției pentru derularea în toamna anului 2019 a câte unei serii de cursuri tip Inițiere şi tip Specializare pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – comunicare în limba engleză”.

Programele de formare profesională sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Iași.

CURSUL TIP INIȚIERE PENTRU „COMPETENȚE CHEIE, COMUNE MAI MULTOR OCUPAȚII. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ”

Persoanele din administrație interesate de înscriere și participare vor depune un dosar ce va conține:

 • cerere de înscriere (semnată, în original);
 • copie după actul de identitate;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • diploma instituției de învățământ absolvite (copie) – minim absolvent liceu cu bacalaureat;
 • adeverință de salariat al TUIASI (original)

Documentele în original pentru care sunt solicitate copii vor fi doar prezentate pentru verificarea conformităţii cu originalul.

Depunerea dosarelor

După obținerea numărului de înregistrare, dosarele se depun la Prorectoratul Relații Internaționale în perioada 10 – 21 iunie 2019 (ora 12).

Selecţia participanților

Selecția participanților se va realiza în urma analizei dosarelor și a rezultatelor testării ce va avea loc în data de 24 iunie 2019, ora 15.

Derulare:

Cursul cu o durată de 40 de ore este programat a avea loc în sala R01, de la Facultatea de Construcții și Instalații, după următorul program:

Derulare cursuri:

 • vineri 6 septembrie 2019 (16-20), sambata 7 septembrie 2019 (9-15)
 • vineri 13 septembrie 2019 (16-20), sambata 14 septembrie 2019 (9-15)
 • vineri 20 septembrie 2019 (16-20), sambata 21 septembrie 2019 (9-15)
 • vineri 27 septembrie 2019 (16-20), sambata 28 septembrie 2019 (9-15)
 • Examen 4 octombrie 2019, 16.00

CURSUL TIP SPECIALIZARE PENTRU „COMPETENȚE CHEIE, COMUNE MAI MULTOR OCUPAȚII. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ”

Personalul didactic interesat de înscriere și participare va depune un dosar ce va conține:

 • cerere de înscriere (original);
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de naștere (copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie);
 • diploma instituției de învățământ superior absolvite (copie);
 • chestionar completat (original);
 • adeverință de salariat al TUIASI (original)

Documentele în original pentru care sunt solicitate copii vor fi doar prezentate pentru verificarea conformităţii cu originalul.

Depunerea dosarelor După obținerea numărului de înregistrare, dosarele se depun la Prorectoratul Relații Internaționale  în perioada 2-13 septembrie 2019 (ora 12).

Selecția participanților

Selecția se va realiza în baza analizei chestionarului completat și a rezultatelor testului, care se va susține în perioada 16-20 septembrie 2019, data exactă urmând a fi anunțată ulterior.

Derulare:

Cursul cu o durată de 40 de ore este programat a avea loc în sala E312, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, după următorul program:

Derulare cursuri:

 • vineri 18 octombrie 2019 (16-20), sambata 19 octombrie 2019 (9-15)
 • vineri 25 octombrie 2019 (16-20), sambata 26 octombrie 2019 (9-15)
 • vineri 1 noiembrie 2019 (16-20), sambata 2 noiembrie 2019 (9-15)
 • vineri 8 noiembrie 2019 (16-20), sambata 9 noiembrie 2019 (9-15)
 • Examen 22 noiembrie 2019, 16.00

Foarte important!

Fiecare serie se va desfășura cu un număr de maxim 14 cursanți.

Participarea la cursuri este GRATUITĂ!

Pentru orice alte detalii, nu ezitați să ne contactați la Prorectoratul Relații Internaționale, e-mail: international@tuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.