loader image

UPDATE: Prelungire perioadă înscrieri | Programe de formare profesionala a adulților pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – Comunicare în limba engleză”

UPDATE: Perioada de înscrieri la cursul de limba engleză pentru administrație s-a prelungit până vineri, 29 iunie 2018, ora 14.00.

Derularea unor noi serii în cadrul Programelor de formare profesionala a adulților, tip Inițiere şi tip Specializare pentru ”Competențe cheie, comune mai multor ocupații – Comunicare în limba engleză”, în cadrul proiectului CNFIS–FDI–2018-0006

Prorectoratul Relații Internaționale anunță demararea selecției pentru derularea în toamna anului 2018 a câte unei serii de cursuri tip Inițiere şi tip Specializare pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – comunicare în limba engleză”.

Programele de formare profesională sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Iași.

CURSUL TIP INIȚIERE PENTRU „COMPETENȚE CHEIE, COMUNE MAI MULTOR OCUPAȚII. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ”

Persoanele din administrație interesate de înscriere și participare vor depune un dosar ce va conține:

 • cerere de înscriere (semnată, în original);
 • copie după actul de identitate;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • diploma instituției de învățământ absolvite (copie) – minim absolvent liceu cu bacalaureat;
 • adeverință de salariat al TUIASI (original)

Documentele în original pentru care sunt solicitate copii vor fi doar prezentate pentru verificarea conformităţii cu originalul.

Depunerea dosarelor

După obținerea numărului de înregistrare, dosarele se depun la Prorectoratul Relații Internaționale în perioada 11 – 29 iunie 2018 (ora 14).

Selecţia dosarelor

Selecția persoanelor se va realiza în urma unei testări în perioada 9 – 13 iulie 2018, data exactă urmând a fi anunțată ulterior.

Derulare:

Cursul cu o durată de 40 de ore este programat a avea loc în sala R01, de la Facultatea de Construcții și Instalații, după următorul program:

vineri 7 septembrie 2018 (16-20), sâmbătă 8 septembrie 2018 (9-15)

vineri 14 septembrie 2018 (16-20), sâmbătă 15 septembrie 2018 (9-15)

vineri 21 septembrie 2018 (16-20), sâmbătă 22 septembrie 2018 (9-15)

vineri 28 septembrie 2018 (16-20), sâmbătă 29 septembrie 2018 (9-15)

Examen 5 octombrie 2018, 16.00

CURSUL TIP SPECIALIZARE PENTRU ”COMPETENȚE CHEIE, COMUNE MAI MULTOR OCUPAȚII. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ”

Personalul didactic interesat de înscriere și participare va depune un dosar ce va conține:

 • cerere de înscriere (original);
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de naștere (copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie);
 • diploma instituției de învățământ superior absolvite (copie);
 • chestionar completat (original);
 • adeverință de salariat al TUIASI (original)

Documentele în original pentru care sunt solicitate copii vor fi doar prezentate pentru verificarea conformităţii cu originalul.

Depunerea dosarelor

După obținerea numărului de înregistrare, dosarele se depun la Prorectoratul Relații Internaționale  în perioada 3-14 septembrie 2018 (ora 12).

Selecția dosarelor

Selecția se va realiza în baza analizei chestionarului completat și a rezultatelor testului, care se va susține în perioada 17-21 septembrie 2018, data exactă urmând a fi anunțată ulterior.

Derulare:

Cursul cu o durată de 40 de ore este programat a avea loc în sala E312, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, după următorul program:

 • vineri 19 octombrie 2018 (16-20), sâmbătă 20 octombrie 2018 (9-15)
 • vineri 26 octombrie 2018 (16-20), sâmbătă 27 octombrie 2018 (9-15)
 • vineri 2 noiembrie 2018 (16-20), sâmbătă 3 noiembrie 2018 (9-15)
 • vineri 9 noiembrie 2018 (16-20), sâmbătă 10 noiembrie 2018 (9-15)
 • Examen 23 noiembrie 2018, 16.00

Foarte important!Fiecare serie se va desfășura cu un număr de maxim 14 cursanți.

Participarea la cursuri este GRATUITĂ!

Pentru orice alte detalii, nu ezitați să ne contactați la Prorectoratul Relații Internaționale, e-mail: international@tuiasi.rotuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.