loader image

Conferinţa de Inventică „Inventica 2018”

Conferinţa de Inventică „Inventica 2018” va avea loc joi, 28 iunie, de la ora 10.00, în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași promovează cercetarea ştiinţifică în inventicăprodusele inovative-inventive şi reuneşte cercetători cu preocupări în domeniul inventicii şi inovaţiei.

Temele Conferinţei  de Inventică „Inventica 2018” sunt:

1. Bazele performanțelor umane;

2. Crearea psiho-tehnică;

3. Metode de creaţie tehnică;

4. Cercetarea interdisciplinară privind optimizarea performanțelor umane;

5. Ingineria informațională și a cunoașterii’

6. Știință și artă.

Comitet de organizare al Conferinţei „Inventica 2018”

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Manager a Institutul Naţional de Inventică Iaşi (INI);

Ş.l. univ. dr. ing. Dragoș CHITARIU, Universitate Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;

Ş.l. univ. dr. ing. Adriana MUNTEANU, Universitate Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;

Ş.l. univ. dr. ing. Ana-Maria BOCĂNEȚ, Universitate Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;

Drd. univ. ing. Catalin MOLDOVEAN, Universitate Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;

Drd. univ. ing. Adrian IONESCU, Universitate Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.