preloder

Informare publică

DATE DE CONTACT:
Ing. Doina Tiron, e-mail dtiron@tuiasi.rointernational@tuiasi.ro
Tel/fax :0232/278628, 0232/278680, int.2496
(secretar, Prorectoratul de Relații Internaționale)

LOCALIZAREA COMPARTIMENTUL DE INFORMARE PUBLICĂ
Biroul de Relații Internaționale – Erasmus+,
Str. prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Iași, Corp T – Rectorat, parter, cam. B01

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Marți  – orele 10.00-11.30
Joi – orele 09.00-10.30

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.