preloder

Capitolul I – Informații cu caracter general despre Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Informații cu caracter general despre Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI)

ALTE INFORMAȚII

Datele de contact ale TUIASI

Denumirea: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Sediul: Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 – IAȘI
Număr telefon: centrala telefonică: 0232 278 680; 0232 278 683; 0232 267 688
Număr fax Rectorat: 0232 211 667
Adresa internetwww.tuiasi.ro

Datele de contact ale persoanelor din conducerea universității:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.