loader image

Licență / Candidaţi de Etnie Romă

Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie romă este repartizat, în fiecare an, un numǎr de locuri subvenţionate de la buget.

Mod de înscriere

Înscrierea candidaţilor se face online, pe platforma universității, selectând butonul pentru etnia romǎ.

Candidații vor demonstra apartenenţa la etnie cu o recomandare scrisă din partea unei organizaţii legal constituite a romilor (civică, obştească, politică), care să ateste apartenenţa candidatului la etnia romă şi nu faptul că acesta face parte din organizaţia respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declaraţii de etnie romă făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituţii.

Rezultatul admiterii

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie romă este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, se declară admişi candidaţii care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris (de exemplu au obţinut nota minim 5 la examenul de admitere de la Facultatea de Automaticǎ şi Calculatoare sau Arhitecturǎ „G.M.Cantacuzino”).

În cazul în care numărul candidaţilor de etnie romă este mai mare decât numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, departajarea candidaţilor se face în funcţie de media examenului de bacalaureat, cu conditia îndeplinirii criteriilor minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.