loader image

Admitere licență 2023 – candidați români de pretutindeni

Pentru toate facultățile, cu excepția facultăților de Automatică și Calculatoare și de Arhitectură, admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor fi și probe scrise. Descrierea acestora se găsește pe pagina web a fiecărei facultăți:

Nu este taxă de înscriere.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Cererea de înscriere (se completează online);
 • Copie după diploma de bacalaureat/atestat (sau echivalenta acesteia);
 • Copie după foaia matricolă;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
 • Copie după adeverinţă medicală;
 • Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;
 • Copie după paşaport.

Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 13 iulie
 • Examen: 16 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 16 iulie
 • Depunere contestații: 17 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 17 – 22 iulie
 • Rezultate intermediare: 22 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 24 – 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 27 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 28 – 31 iulie

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 12 iulie
 • Examen: 14 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 19 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 20 – 24 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 25 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 26 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Construcții și Instalații

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Mecanică

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 august

Contact

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40 232 702 468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.