loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget – 2022

Instrucțiuni privind condițiile aplicabile absolvenților de studii preuniversitare din Ucraina, în anul școlar 2021 – 2022, pentru înscrierea la studii universitare de licență

 • Se exceptează de la includerea în dosarul de candidatură a românilor de pretutideni din Ucraina, domiciliați în regiunea Odessa, Ucraina a Declarației pe propria răspundere privind apartenența la identitatea culturală română, certificată de autoritățile române. La dosar va fi depusă doar Declarația completată de candidat. Declarația certificată, conform legii va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii a anului universitar 2022 – 2023, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.
 • Pentru participarea la procesul de admitere pentru studii de licență în instituțiile de învățământ superior din România, candidații care au absolvit învățământul preuniversitar din Ucraina în anul școlar 2021 – 2022 vor putea prezenta Certificatul/Atestatul de finalizare a învățământului preuniversitar sau o Adeverință emisă de unitatea școlară unde a fost înmatriculat, din care să rezulte finalizarea studiilor de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022. Nu este necesar examenul de stat pentru absolvenții 2021 – 2022.
 • Pentru procesul de selecție, se ia în considerare, pentru absolvenții din anul școlar 2021 – 2022, media anilor de liceu în locul mediei de bacalaureat.

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Arhitectură și a Facultății de Automatică și Calculatoare, unde vor avea loc probe scrise. Găsiți detaliile despre aceste probe pe site-urile facultăților:

Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 14 iulie
 • Examen: 19 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 20 iulie
 • Depunere contestații: 20 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 23 iulie
 • Rezultate intermediare: 24 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 7 iulie
 • Examen: 9 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 14 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 15 – 19 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 iulie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Construcții și Instalații

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Mecanică

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Numărul de locuri

FacultateaBugetCu bursăFără bursă
Arhitectură 14 6 8
Automatică şi Calculatoare 1293
Construcţii de Maşini şi Management Industrial35287
Construcţii şi Instalaţii503812
Design Industrial şi Managementul Afacerilor483711
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 34 27 7
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului1082
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului413110
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată30237
Facultatea de Mecanică504010
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor1293
TOTAL33625680

Documente necesare pentru înscriere

 • cererea de înscriere (se completează online)
 • copie după diploma de bacalaureat / atestat (sau echivalenta acesteia)
 • copie după foaia matricolă
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul
 • copie după adeverinţa medicală
 • copie după buletinul de identitate / cartea de identitate
 • copie după paşaport

Contact

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40232702468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.