loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget – 2020

Sesiunea de toamnă – septembrie 2020

 • Înscrierea candidaților (online): 7 – 18 septembrie
 • Afișare rezultate: 21 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie

Numărul de locuri

Facultate Locuri buget
Inginerie chimică și protecția mediului 11
Construcții și Instalații 8
Construcții de mașini și management industrial 5
Design industrial și managementul afacerilor 18
Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 10
Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului 10
Inginerie electrică, energetică și informatică aplicată 15
Mecanică 10
Știința și ingineria materialelor 16
TOTAL103

Sesiunea de vară – iulie 2020

Prelungirea perioadei de admitere pentru candidații români de pretutindeni

Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării  – DGRIAE 422/GP/17.07.2020, în contextul special al pandemiei cu virusul SARS-COV-2, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a hotărât prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de admitere pentru românii de pretutindeni până la data de 30 iulie 2020, cu excepția Facultății de Arhitectură.

Confirmarea locului:
Depunere acte în original: 3-5 august și 24 august – 4 septembrie
Actele se depun la Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102

Afişarea rezultatelor finale: 6 septembrie

Pentru toate facultățile, în afară de Facultatea de Arhitectură, admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza notelor de la bacalaureat.

La Facultatea de Arhitectură admiterea este online: arh.tuiasi.ro/admitere

Nu este taxă de înscriere.

Numărul de locuri

FacultateaTotal locuri
buget
din care
cu bursă
din care fără bursă
fără taxă
Arhitectură963
Automatică și Calculatoare1284
Construcții de Mașini și Management Industrial392415
Construcții și Instalații462620
Design Industrial și Managementul Afacerilor422517
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației342014
Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului1174
Inginerie Chimică și Protecția Mediului412417
Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată291712
Mecanică533221
Știința și Ingineria Materialelor1697
TOTAL332198134

Documente necesare

 1. Cererea de înscriere (se completează online pe platforma universității)
 2. Copie scanată față-verso după diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia)
 3. Copie scanată față-verso după foaia matricolă
 4. Copie scanată după certificatul de naştere
 5. Copie scanată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 6. Adeverinţă medicală scanată
 7. Copie scanată după buletinul de identitate / cartea de identitate
 8. Copie scanată după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
 9. Copie scanată după paşaport
 10. 3 fotografii ¾*
 11. 1 dosar plic, de carton*

*vor fi necesare la depunerea dosarului cu actele în original, după finalizarea procesului de admitere

Contact

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40232702468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.