loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget – 2022

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Arhitectură și a Facultății de Automatică și Calculatoare, unde vor avea loc probe scrise. Găsiți detaliile despre aceste probe pe site-urile facultăților:

Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 17 iulie
 • Examen: 19 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 20 iulie
 • Depunere contestații: 20 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 23 iulie
 • Rezultate intermediare: 24 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 7 iulie
 • Examen: 9 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 14 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 15 – 19 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 iulie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Construcții și Instalații

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Mecanică

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Numărul de locuri

FacultateaBugetCu bursăFără bursă
Arhitectură 14 6 8
Automatică şi Calculatoare 1293
Construcţii de Maşini şi Management Industrial35287
Construcţii şi Instalaţii503812
Design Industrial şi Managementul Afacerilor483711
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 34 27 7
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului1082
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului413110
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată30237
Facultatea de Mecanică504010
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor1293
TOTAL33625680

Documente necesare pentru înscriere

 • cererea de înscriere (se completează online)
 • copie după diploma de bacalaureat / atestat (sau echivalenta acesteia)
 • copie după foaia matricolă
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul
 • copie după adeverinţa medicală
 • copie după buletinul de identitate / cartea de identitate
 • copie după paşaport

Contact

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40232702468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.