preloder

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget

ÎNSCRIERE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:
9 – 12 septembrie, între orele 10 – 15, corp T, etaj 1, camera B102

Numărul de locuri:

Facultatea Locuri fără taxă
Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” 4
Construcții și Instalații 3
Construcții de Mașini și Management Industrial 4
Design Industrial și Managementul Afacerilor 6
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 2
Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 3
Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului 3
Mecanică 3
TOTAL 28


Sesiunea iulie 2019

Rezultate etapa II

Rezultate etapa I

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează puncte de înscriere la studii de licență pe locuri la buget pentru candidații din Republica Moldova după cum urmeaza:

BĂLȚI: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți – 12 iulie 2019 între orele 10.00 și 15.00

CAHUL: Liceul „Ion Creangă” din Cahul – 12 iulie 2019 între orele 10.00 și 15.00

CHIȘINĂU: Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” – 11 și 12 iulie 2019-între orele 10.00 și 15.00

Candidații se pot înscrie și:

 • la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – clădirea Rectorat, etaj 2, camera B102, în perioada 10 – 20 iulie 2019, între orele 10.00 – 15.00, de luni până vineri.
 • online, prin transmiterea documentelor scanate pe email, la admissions@tuiasi.ro, până la data de 20 iulie 2019 (lista cu documentele necesare, mai jos)

Calendar admitere și metoda de selecție

10 iulie – 20 iulie 2019

Luni – vineri, orele 10:00 – 15:00, Rectorat, camera B102

Pentru Facultatea de Arhitectură, înscriere: 15 iulie – 18 iulie 2019, proba Desen: 19 iulie 2019

Pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare, înscriere: 13 iulie – 20 iulie 2019, proba Matematică:  22 iulie 2019

Pentru toate celelalte facultăți admiterea se face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat.

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019.

Termen limită completare dosare cu acte în original: 29 iulie 2019.

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original pierd locul ocupat.

Rezultatele finale: 29 iulie 2019.


Contact
E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: +4 0232 702 468


Numărul de locuri

FacultateaTotal locuri bugetdin care cu bursădin care fără bursă fără taxă
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”963
Facultatea de Automatică şi Calculatoare1183
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”372413
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii422616
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial362412
Facultatea de Design Indistrial şi Managementul Afacerilor382513
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei312011
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată26179
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului1073
Facultatea de Mecanică513318
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor15 96
TOTAL306199107

Documente necesare

 1. Cererea de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului);
 2. Original şi copie după diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia);
 3. Original şi copie după foaia matricolă;
 4. Copie după certificatul de naştere;
 5. Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;
 8. Copie după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil;
 9. Copie după paşaport;
 10. Trei fotografii ¾;
 11. Un dosar plic, de carton.

Media de admitere este formată din media generală a examenului de bacalaureat.
Excepție: la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Arhitectură se vor susține probe.


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.