loader image

Admitere licență 2023 – candidați români de pretutindeni

Calendar admitere

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie
 • Depunere contestații: 16 – 17 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 17 – 19 septembrie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 septembrie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Nu este taxă de înscriere

Documente necesare pentru înscriere:

 • Cererea de înscriere (se completează online);
 • Copie după diploma de bacalaureat/atestat (sau echivalenta acesteia);
 • Copie după foaia matricolă;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
 • Copie după adeverinţă medicală;
 • Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;
 • Copie după paşaport.

Numărul de locuri

FacultateaLocuri la buget, cu bursă
Construcții de Mașini și
Management Industrial
24
Construcții și Instalații14
Design Industrial și
Managementul Afacerilor
2
Electronică, Telecomunicații
și Tehnologia Informației
9
Hidrotehnică, Geodezie și
Ingineria Mediului
7
Inginerie Chimică și
Protecția Mediului
28
Inginerie Electrică,
Energetică și Informatică
Aplicată
8
Mecanică26
Știința și Ingineria
Materialelor
14
TOTAL132

Contact

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40 232 702 468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.