loader image

Admitere licență 2024 – candidați români de pretutindeni

Pentru toate facultățile, cu excepția facultăților de Automatică și Calculatoare și de Arhitectură, admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor fi și probe scrise. Descrierea acestora se găsește pe pagina web a fiecărei facultăți:

La Facultatea de Arhitectură: https://arh.tuiasi.ro/

La Facultatea de Automatică și Calculatoare: https://ac.tuiasi.ro/

Nu este taxă de înscriere.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Cererea de înscriere (se completează online);
 • Copie după diploma de bacalaureat / atestat (sau echivalenta acesteia);
 • Copie după foaia matricolă;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
 • Copie după adeverinţă medicală;
 • Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;
 • Copie după paşaport.

Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Pregătire cont candidat pe platforma de admitere: 8 – 11 iulie
 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 18 iulie
 • Test matematică / informatică: 21 iulie
 • Afișarea rezultate după contestații: 22 iulie
 • Etapa I de confirmare: 22 – 27 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 28 iulie
 • Etapa a II-a de confirmare: 29 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 18 iulie
 • Afișarea listei candidaților înscriși / pregătire săli examene: 19 iulie
 • Proba de concurs – desen tehnic și liber: 20 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 27 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Construcții și Instalații

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Mecanică

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

FacultateaTotal locuri bugetDin care cu bursăFără bursă fără taxă
Arhitectură440
Automatică și calculatoare19163
Construcții de mașini și management industrial39327
Construcții și instalații574215
Design industrial și managementul afacerilor544212
Electronică, telecomunicații și tehnologia informației40328
Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului14122
Inginerie chimică și protecția mediului463610
Inginerie electrică, energetică și informatică aplicată36288
Mecanică544311
Știința și ingineria materialelor17134
TOTAL38030080

Cifra de școlarizare pe domenii de studii


Contact

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40 232 702 468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.