loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget – 2021

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Arhitectură și a Facultății de Automatică și Calculatoare, unde vor avea loc probe scrise. Găsiți detaliile despre aceste probe pe site-urile facultăților:

Calendar admitere – septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Calendar admitere – iulie 2021

Toate facultățile, mai puțin Arhitectură și Automatică și Calculatoare:

 • Înscriere online: 12 – 23 iulie 2021
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 24 iulie 2021
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie 2021
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie 2021
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august 2021
 • Afișare rezultate finale: 2 august 2021

Facultatea de Arhitectură:

 • Înscriere online: 12 – 15 iulie 2021
 • Test (cu prezență fizică) la desen: în perioada 16 – 19 iulie 2021

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 • Înscriere online: 12 – 17 iulie 2021
 • Test grilă (cu prezență fizică) la matematică sau informatică: 20 iulie 2021

La înscriere:

 • se completeaza online cererea de înscriere;
 • se anexează documentele:
  •  diplomă de bacalaureat / atestat (sau echivalenta acesteia);
  •  foaie matricolă;
  •  certificat de naştere;
  •  certificat de căsătorie – dacă este cazul;
  •  adeverinţă medicală;
  •  buletin de identitate / carte de identitate;
  •  paşaport.

Numărul de locuri

Facultate Locuri buget
Arhitectură6
Automatică și Calculatoare10
Inginerie chimică și protecția mediului38
Construcții și Instalații43
Construcții de mașini și management industrial35
Design industrial și managementul afacerilor43
Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale32
Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului11
Inginerie electrică, energetică și informatică aplicată28
Mecanică50
Știința și ingineria materialelor15
TOTAL311

Contact

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

admissions@tuiasi.ro
telefon: +40232702468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.