loader image

60 de elevi premiați la Concursul de Creativitate „Dumitru Mangeron”

Elevi cu spirit creativ pasionați de studiul disciplinelor din domeniul mecanicii au format echipe și au participat miercuri, 6 mai 2015, la Concursul de Creativitate „Dumitru Mangeron”, organizat de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial (CMMI) a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Competiția a reunit elevi din clasele IX – XII, profil tehnic, din liceele tehnice din Iași și județele învecinate, fiecare liceu participând la concurs cu o echipă formată din 4 elevi, câte unul din fiecare an de studiu. Participanții au susținut 3 probe: o probă teoretică pe echipe, o proba practică pe echipe de imaginaţie și creativitate, precum și o probă teoretică, susţinută numai de elevii de clasa a XII-a, membri ai echipelor participante.

Elaborarea subiectelor și evaluarea rezultatelor probelor concursului au fost asigurate de comisii alcătuite din cadre didactice de specialitate din facultate și din liceele participante.

Rezultatul probei speciale pentru elevii de clasa a XII-a, corelat cu cel obţinut de echipă, a asigurat o ierarhizare a acestora, astfel încât premianţii vor beneficia de facilități la înscrierea la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial și de bursă de studii pentru primul semestru din anul I.

La competiție au participat 17 echipaje, de la licee de profil tehnic din Iași, Vaslui, Bârlad, Piatra Neamţ, Roman, Tg. Frumos, Vlădeni, Botoşani, Fălticeni. 

Ȋn acest an, profesorii însoţitori ai elevilor au participat, împreună cu profesorii de la CMMI, la Workshopul cadrelor didactice intitulat  „Inovare şi creativitate didactică”. A fost un prilej deosebit de a se exprima idei de colaborare şi de identificare a posibilităţilor de informare corectă a elevilor în vederea alegerii profesiei.

Concursul a ajuns în acest an la a XI-a ediție. Co-organizatori ai concursului au fost Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Iași şi Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza” din Bârlad.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.