loader image

Analiza admiterii din 2019: 50% mai mulți candidați decât locuri bugetate la licență și master, 15% mai mulți la doctorat

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a confirmat în sesiunea de toamnă rezultatele record de la admiterea din vară. În urma analizării rezultatelor și a confirmării locurilor de către candidați, a reieșit faptul că admiterea de anul acesta a adus cei mai mulți candidați din ultimul deceniu la instituția de învățământ superior tehnic din Iași.

Cele aproximativ 200 de locuri rămase libere la licență și scoase la concurs în această toamnă au fost ocupate integral încă din primele trei zile ale perioadei de depunere a dosarelor, fiind 426 de candidați înscriși în total pe cele 200 de locuri la licență.

Am înregistrat o depășire cu circa 50% a numărului de locuri alocate studiilor universitare de licență și masterat. De asemenea, locurile la doctorat au fost ocupate în totalitate, existând și aici o depășire de circa 15%. Trebuie să subliniez faptul că locurile scoase la concurs în toamnă le-au inclus și pe cele alocate suplimentar de Ministerului Educației Naționale. Din păcate, din discuțiile avute cu reprezentanții MEN, am înțeles că nu mai există posibilitatea alocării unor noi locuri, astfel încât mulți dintre candidați au optat pentru locurile cu taxă”

a precizat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul universității.

În mod concret, interesul viitorilor studenți de a urma programele de studiu ale universității reiese și din faptul că peste 600 dintre aceștia au decis să rămână pe locurile cu taxă la facultățile universității la licență, în timp ce peste 200 sunt pe locuri cu taxă la master. Acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că ministerul a redus anul acesta numărul de locuri bugetate pentru Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, comparativ cu 2018.

„Analizând evoluția din ultimii ani a interesului candidaților pentru o universitate sau domeniu, am constatat că strategia adoptată de minister de a reduce sau a mări numărul de locuri alocate în funcție de situația anului precedent nu este cea mai inspirată. În condițiile în care se manifestă clar interesul mediului economic și al candidaților pentru dezvoltarea studiilor universitare tehnice, reducerea numărului de locuri alocat universității noastre pentru admitere comparativ cu anul 2018 a condus la pierderea unui număr important de studenți care ar fi putut urma cursurile la formele bugetate, atât la licență, cât și la master. Cred că aplicarea acestor corecții ale cifrelor considerate pentru admitere trebuie să ia în calcul o medie a interesului candidaților pentru o perioadă mai lungă de timp, cinci ani de exemplu, și nu strict cifrele anuale, supuse unor variații impredictibile. În orice caz, conform acestui algoritm, ne așteptăm ca în anul 2020 MEN să aloce din start Politehnicii ieșene un număr mai mare de locuri pentru admitere”

a punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Anul acesta numărul românilor de pretutindeni admiși la studiile de licență a crescut cu 15%, iar la studiile de master cu 35%, în timp ce înscrierea studenților străini din statele UE și non-UE va fi definitivată după ce vor veni toate actele necesare de la Ministerul Educației Naționale.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.