loader image

Prof. univ. dr. ing. Mihai Gafițanu, fost rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, a fost omagiat cu ocazia împlinirii a 85 de ani

Colectivul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” l-a omagiat marți, 17 septembrie 2019, pe prof. univ. dr. ing. Mihai Gafițanu, fost rector al instituției de învățământ superior, care a împlinit cu o zi înainte, pe 16 septembrie, vârsta de 85 de ani.

Primul subiect pe ordinea de zi a primei ședințe a Senatului TUIASI din noul an universitar a fost decernarea unei plachete aniversare profesorului Mihai Gafițanu, la evenimente participând, pe lângă membrii Senatului, și rectorul și prorectorii universității.

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Olaru, de la Facultatea de Mecanică, unde a activat și fostul rector al universității, a vorbit câteva minute despre activitatea acestuia înainte de momentul decernării plachetei aniversare, punctând cele mai importante momente din activitatea didactică și cea de cercetare.

„Profesorul Gafițanu a participat din toată inima la efortul de «clădire» al Institutului Politehnic, cei care au ajuns mai târziu în școală găsind laboratoare, cărți și îndrumare, o atmosferă propice dezvoltării și un climat favorabil atât formării specialiștilor în inginerie, cât și cercetării științifice. Un exemplu cred că este edificator: sub îndrumarea profesorului Popinceanu și-a început activitatea, la Iași, o adevărată școală în domeniul contactelor cu rostogolire, cu aplicații mai ales în industria rulmenților”

a punctat prof. univ. dr. ing. Dumitru Olaru

Prof. univ. dr. ing. Mihai Gafițanu a fost rector al universității în perioada 1976 și 1984, având încă un mandat și în intervalul 1996 – 2000, fiind urmat apoi de profesorii universitari doctori ingineri Nicolae Badea, Ion Giurma și rectorul din prezent, Dan Cașcaval. El i-a mulțumit profesorului Mihai Gafițanu înainte de decernarea plachetei, amintind faptul că în timpul mandatelor fostului rector au avut loc două momente importante care l-au apropiat de universitate: a devenit student și conferențiar.

„Aceste momente au fost practic marcate de prezenta dumneavoastră ca rector al universității. Îmi revine foarte onoranta misiune ca în numele colegilor mei profesori să vă oferim un foarte nesemnificativ omagiu a întregii dumneavoastră activități și a faptului că universitatea noastră este astfel astăzi datorită dumneavoastră”

a subliniat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval

Profesorul Mihai Gafițanu s-a declarat emoționat de aprecierile primite și a ținut un scurt discurs în care a punctat faptul că o bună parte din reușitele sale sunt datorate oamenilor de care s-a înconjurat, chiar dacă el a deținut funcțiile de conducere.

„Am avut parte de niște echipe de excepție, prorcetori care erau devotați cu totul activităților universității, oameni de la care am învățat foarte mult, care au avut grijă de mine și mi-au transmis aceste lucruri. Contează mult și ambianța, așa că, multe dintre realizările pe care le-ați enumerat dumneavoastră eu le-aș pune pe seama acestor oameni cu totul deosebiți pe care i-am întâlnit în viață”

a declarat prof. univ. dr. ing. Mihai Gafițanu

La finalul momentului festiv, Senatul a continuat cu ordinea de zi care a fost votată în unanimitate.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.