loader image

Anunț de selecție a unui partener în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, anunță organizarea unei proceduri de selecţie a unui Partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii Cererii de finanţare aferente proiectului: „Formarea de competențe profesionale prin stagii de practică pentru studenți”.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.