loader image

Conferința de bune practici a profesorilor din Republica Moldova și România

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează, ca partener în cadrul proiectului „DIRECT ACCESS TO STUDENTS” cod 2SOFT 1.1 / 112, acronim DAS, CONFERINȚA DE BUNE PRACTICI A PROFESORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA.

Proiectul „DIRECT ACCESS TO STUDENTS” este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020 și a fost implementat în perioada 01.10.2020 – 31.10.2022 de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în parteneriat cu Asociația Centrul Regional pentru Integrare Socială Nord-Est, sub coordonarea organizației Business Consulting Institute din Chișinău.

Obiectivul declarat și atins al proiectului a fost acela de creștere a accesului la programe educaționale de calitate prin cooperarea dintre instituțiile de învățământ și sprijinirea a 600 de elevi din clasele de învățământ terțiar non-universitar din Republica Moldova în dezvoltarea lor socio-profesională, pentru a crește șansa în construirea unei cariere în domeniul ingineriei, cu un impact asupra îmbunătățirii calității vieții tinerilor.

Conferința are ca scop prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului și realizarea unui schimb de bune practici între profesorii din Republica Moldova și România în vederea creării unui cadru interinstituțional care să contribuie la dezvoltarea resursei umane și a capacității de cooperare transfrontalieră între instituțiile de învățământ din cele două țări, prin mobilitatea personalului. Invitații sunt profesori din colegiile din Republica Moldova, participante în proiect, și profesori din colegiile tehnologice din Iasi, Vaslui și Botoșani, precum și cadre didacice ale Universității Tehnice ‘’Gheorghe Asachi’’ din Iași.

Evenimentul se va desfășura în orașul Iași, la Hotel Ramada, în perioada 23 – 24 septembrie 2022.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.