loader image

Profesorul universitar Dimitrie Alexa, unul dintre fondatorii Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, s-a stins din viață

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) anunță, cu regret, moartea domnului prof. univ. dr. ing. emerit Dimitrie Alexa, pedagog și dascăl de excepție, personalitate marcantă a electronicii de putere din Iași și din România. Făuritor de școală, profesorul a făcut parte dintr-un grup excepțional de dascăli care au pus bazele Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), facultate pe care a și condus-o în perioada 1992 – 2000. Redăm, în continuare, mesajul de „In Memoriam” al conducerii ETTI.

Ni-l vom aminti întotdeauna pe domnul prof. emerit dr. ing. Dimitrie Alexa ca fiind omul veșnic îndrăgostit de facultate, de oamenii acestui loc, de știință și un împătimit al jocului de șah. A fost omul cu „O” mare, care ne-a învățat ce înseamnă dăruirea, pasiunea, umorul, generozitatea și iubirea aproapelui.

Profesorul Alexa a fost un educator motivant și inspirat, metodic și dedicat, cunoscut printre studenții săi ca un profesor ce le releva profunzimea științei microundelor. El a avut o deosebită plăcere să interacționeze cu studenții, cadrele didactice universitare și profesioniștii tineri. A coordonat mai mult de 20 de doctoranzi, majoritatea dintre ei urmând o carieră de succes în domeniul științei.

S-a născut pe 5 noiembrie 1938, la Cernăuți, în Bucovina de atunci.  În 1955 a absolvit Liceul „Costache Negruzzi” din Iași și s-a înscris la Facultatea de Electrotehnică, secția Electromecanică din cadrul Institutului Politehnic din Iași, pe care a absolvit-o în 1960. După absolvire, a lucrat la IPROMET Galați, din 1963 la IRE Iași, iar din 1968 la Centrul de Cercetări Tehnice al Academiei Române, filiala Iași.

În același an se înscrie la doctorat sub îndrumarea prof. univ. dr. ing. Vasile Prisacaru, în cadrul Institutului Politehnic Iași, iar din 1970 este titularizat pe post de asistent universitar la Facultatea de Construcții, urmând ca în 1973 sa fie promovat șef de lucrări. În 1975 obține titlul de doctor inginer cu teza: „Contribuții teoretice și experimentale privind utilizarea rațională a energiei electrice la acționările mașinilor de lucru cu viteză variabilă”.

Din anul 1976 și-a desfășurat activitatea didactică în cadrul Catedrei de Electronică a Facultății de Electrotehnică din Iași, în calitate de șef de lucrări și apoi, din luna septembrie 1981, în calitate de conferențiar. În cadrul Catedrei de Electronică a excelat în activitatea didactică, predând cursurile de „Tehnica microundelor” și de „Electronică industrială”. În anul 1990 a devenit profesor titular în cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații și a fost atestat conducător de doctorat.

Activitatea științifică a profesorului Dimitrie Alexa s-a concretizat în peste 200 de realizări științifice, constând din: 6 cărți, 4 tipărite la Editura Tehnică, București; 55 articole de specialitate în reviste din străinătate; 59 lucrări științifice în volumele aferente unor conferințe internaționale de specialitate; 48 articole de specialitate în reviste din țară; 26 lucrări științifice în volumele aferente unor conferințe naționale; 4 brevete de invenții și 45 contracte de cercetare.

Excelența cercetării pe care a efectuat-o a fost încununată de premii și distincții conferite de autorități științifice din țară și străinătate: Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române pe anul 1989 pentru „Grupul de lucrări în domeniul electronicii de putere”; Premiul „Constantin Budeanu” al Academiei Române pe anul 2006 pentru un alt grup de lucrări; Premiul „OPERA OMNIA” aprilie 2006 acordat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) pentru domeniul „Ştiinţe Inginereşti”.

Prof. univ. dr. ing. emerit Dimitrie Alexa a fost membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România din iulie 2006 și membru al Academiei de Științe din New York din octombrie 1994; fiind și Senior Member IEEE din iulie 1995.

Împreună cu un grup de cadre didactice de excepție, emblematic pentru facultatea noastră, profesorul Dimitrie Alexa a contribuit activ la înființarea Secției de Electronică Aplicată din cadrul Facultății de Electrotehnică, apoi, în 1990, la înființarea Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, implicându-se și în aspectele administrative ale facultății. A fost directorul Departamentului de Electronică Aplicată în perioada 1990 – 1992; decanul Facultății de Electronică și Telecomunicații în perioada 1992 – 2000, iar prin aceste funcții de mare responsabilitate și-a asumat sarcini deloc comode în perioada post-comunistă.

Pedagog și dascăl de excepție, profesorul Dimitrie Alexa va rămâne o personalitate marcantă a electronicii de putere din Iași, un profesionist iscusit și un model desăvârșit în diverse aspecte ale vieții, pentru cei care au avut șansa de a-i fi discipoli. Toată viața a dăruit bucurii celor din jur, începând de la soția domniei sale, Mărioara, nepoții și numeroșii fini, oamenii din facultate și nu numai, dragostea și dorința de a fi drept, omenos și bun pentru semenii săi fiind bine-cunoscută.

Domnul profesor Dimitrie Alexa ne va însoți mereu prin spiritul său, așa cum l-am cunoscut cu toții: un intelectual de prestigiu, calm și prietenos, cu o inteligență fină și înțelepciune deosebită, făcându-ne să fim mândri că am beneficiat de prezența și ajutorul unei asemenea personalități. Prin plecarea la cele veșnice a domnului profesor, școala românească de Inginerie Electronică a pierdut unul din marii săi slujitori, un mare mentor și un părinte științific remarcabil. Va rămâne un creator de școală, un model de profesor, atât pentru studenți, cât și pentru colegi. Suntem convinși că amintirea sa frumoasă va rămâne în sufletul colegilor și studenților săi.

Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.