loader image

Derularea unei noi serii în cadrul Programului de formare profesională a adulților, tip Specializare pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – Comunicare în limba engleză”, în cadrul proiectului CNFIS–FDI–2019-0021

Prorectoratul Relații Internaționale anunță demararea selecției pentru derularea în toamna anului 2019 a unei serii de curs tip Specializare pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – comunicare în limba engleză”.

Programul de formare profesională este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Iași și se adresează personalului didactic și de cercetare angajat la TUIASI.

Personalul didactic interesat de înscriere și participare va depune un dosar ce va conține:

 • cerere de înscriere (original);
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de naștere (copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie);
 • diploma instituției de învățământ superior absolvite (copie);
 • chestionar completat (original);
 • adeverință de salariat al TUIASI (original)

Documentele în original pentru care sunt solicitate copii vor fi doar prezentate pentru verificarea conformităţii cu originalul.

Depunerea dosarelor

După obținerea numărului de înregistrare, dosarele se depun la Prorectoratul Relații Internaționale  în perioada 2 – 13 septembrie 2019 (ora 12.00).

Selecția dosarelor

Selecția se va realiza în baza analizei chestionarului completat și a rezultatelor testului de cunoștințe de limba engleză, care se va susține în perioada 16 – 20 septembrie 2019, data exactă urmând a fi anunțată ulterior.

Derulare:

Cursul cu o durată de 40 de ore este programat a avea loc în sala E312, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, după următorul program:

 • vineri, 18 octombrie 2019 (16.00 – 20.00), sâmbătă, 19 octombrie 2019 (9.00 – 15.00)
 • vineri, 25 octombrie 2019 (16.00 – 20.00), sâmbătă, 26 octombrie 2019 (9.00 – 15.00)
 • vineri, 1 noiembrie 2019 (16.00 – 20.00), sâmbătă, 2 noiembrie 2019 (9.00 – 15.00)
 • vineri, 8 noiembrie 2019 (16.00 – 20.00), sâmbătă, 9 noiembrie 2019 (9.00 – 15.00)

Examen – 22 noiembrie 2019, ora 16.00

Foarte important!

Fiecare serie se va desfășura cu un număr de maxim 14 cursanți.

Participarea la cursuri este GRATUITĂ!

Pentru orice alte detalii, nu ezitați să ne contactați la Prorectoratul Relații Internaționale, e-mail: international@tuiasi.ro

Programul de formare profesională este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Iași și se adresează personalului didactic și de cercetare angajat la TUIASI.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.