loader image

Diplomă recunoscută în toată Europa

Diploma de arhitect eliberată de Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi“ din Iaşi este recunoscută în toată Europa.

Astfel, studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino“ a Universităţii Tehnice

„Ghe. Asachi“, din Iaşi, în anul 2007 (absolvenţii promoţiei 2013) vor beneficia de o diplomă de arhitect europeană.

„Această realizare este foarte importantă pentru noi şi îi va motiva şi mai mult pe studenţi, pentru că vor şti că, absolvenţi fiind ai acestei facultăţi, vor putea profesa ca arhitecţi oriunde în Europa. Dosarul l-am depus în iulie 2011, acesta fiind analizat de experţi europeni. Am primit avize pozitive din mai multe ţări, printre care Anglia, Grecia şiGermania“, a explicat conf. univ. dr. ing. Tania Hapurne.

Facultăţile de Arhitectură din Timişoara şi Cluj au obţinut şi ele recunoaşterea diplomei în statele UE, însă începând cu promoţiile înmatriculate la studii în 2010 şi, respectiv, 2011.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.